20/07/2019

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG 18/7/2019

Quân ta vẫn anh dũng trấn giữ Biển Đông 


(1) Kiểm Ngư KN472 bám sát không rời chiếc Hải Giám TQ 46101 trong khi đó KN468 bám sát theo chiếc Hải Giám TQ 37111 và chiếc tàu dò thám Haiyang Dizhi Bahao - 8

(2) Tàu Chấp Pháp của VN Vũng Tàu 10272 bám sát theo tàu Hải Giám TQ 35111 

(3) Tàu Chấp Pháp của VN Vũng Tàu 08040 bám trụ hỗ trợ, bảo vệ cho Nhà Giàn DK1/18 

(4) Tàu Chấp Pháp của VN Nam Yết 207609 bám trụ hỗ trợ, bảo vệ cho Nhà Giàn DK1/19 

(5) Tàu Chấp Pháp của VN Nam Yết 207008 bám trụ hỗ trợ, bảo vệ cho Nhà Giàn DK1/16 

(6) Tàu Chấp Pháp của VN Nam Yết 207626 bám trụ hỗ trợ, bảo vệ cho Nhà Giàn DK1/20 

Các bạn nhìn thấy trong Radar gần khu vực Giàn Khoan Đại Hùng là chiếc tàu VT101 của Việt Nam - tàu dài 56m X 13.52 mét, trọng tải 1,200 tấn (đang thả neo) - Đây là tàu cung cấp xăng dầu cho các tàu chấp pháp của VN, đồng thời cung cấp thức ăn, bia lạnh cho các chiến sĩ đang chiến đấu chống bọn giặc Trung Quốc xâm lược tại Bãi Tư Chính.

(*) Ghi chú cần biết : Trung Quốc đưa chiếc tàu đánh cá dài 59 mét mang tên QIONG SANSHA YU00122 chạy lui tới trong khu vực Bãi Tư Chính, tìm cách đâm vào tàu kiểm ngư của VN KN472 và KN468 rồi quay phim lên đài TV Trung Quốc, đổ thừa tàu Kiểm Ngư VN hành hung tàu đánh cá "thường dân" của TQ ngoài Biển Đông - Trò dơ bẩn này Trung Quốc đã sử dụng trong 10 ngày qua.
(*) Xin xem ảnh Radar

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire