24/09/2019

" QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN " THẬT QUÁ TỒI !


Giặc đã vào sâu lãnh hải rồi

Chỉ chờ mất nước, thế là thôi

Ngoài khơi đủng đỉnh dăm tàu lấn

Trong phủ ung dung một lũ ngồi

Càng nhớ Hoàng Sa anh dũng lắm !

Lại buồn Tư Chính thảm thương ôi !

Tuần duyên, chiến hạm cùng " hô biến"

Quân Đội Nhân Dân thật quá tồi !Trạng Phét Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire