25/02/2020

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: TQ cấm công dân họ ra đường nhưng lại đề nghị cho họ sang ta!


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire