24/04/2021

Úc hủy các thỏa thuận Vành đai-Con đường, Trung Quốc phẫn nộ

RReuters

 

Ngoi trưởng Úc Marise Payne.

Úc ngày 21/4 hy hai tha thun gia bang Victoria vi Trung Quc liên quan ti Sáng kiến Vành đai-Con đường ca Bc Kinh khiến tòa đi s Trung Quc ti Canberra cnh báo quan h song phương, vn đã căng thng, s xung dc.


Theo quy đnh mi ca Úc, Ngoi trưởng Marise Payne có quyn duyt xét các tha thun mà các tiu bang hay các trường đi hc Úc đt được vi các nước.

Bà Payne loan báo quyết đnh hy 4 tha thun, trong đó có 2 tha thun gia bang Victoria vi Trung Quc, vào năm 2018 và 2019, v hp tác vi Sáng kiến Vành đai-Con đường vn là du n ca Ch tch Tp Cn Bình v thương mi và h tng cơ s.

“Tôi xem 4 tha thun này không phù hp vi chính sách ngoi giao ca Úc hay đi nghch vi các quan h ngoi giao ca chúng tôi,” bà nói trong mt tuyên b.

Tòa đi s Trung Quc ti Úc lên tiếng “hết sc bt bình và cc lc phn đi” đng thái này vào cui ngày 21/4.

Quan h song phương căng thng t năm 2018 khi Úc tr thành nước đu tiên công khai loi công ty công ngh khng l Huawei ca Trung Quc ra khi mng lưới 5G ca Úc. Các mi quan h tiếp tc t đi vào năm ngoái khi Úc kêu gi mt cuc điu tra đc lp v ngun gc virus corona bùng phát.

Vào tháng 12 năm ngoái, Quc hi liên bang Úc ban quyn ph quyết các tho thun ca các tiu bang vi nước ngoài gia nhng tranh cãi sâu sc v ngoi giao vi Trung Quc, vn dn ti mt lot các chế tài thương mi lên hàng xut khu ca Úc t rượu vang cho đến than đá.

Mt s nước lo ngi là chương trình cho vay trong Sáng kiến Vành đai-Con đường s đưa đến các món n không bn vng cho các nước đang phát trin, trong đó có các đo quc khu vc Thái Bình Dương.

22/04/2021

Úc hủy các thỏa thuận Vành đai-Con đường, Trung Quốc phẫn nộ (voatiengviet.com)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire