Thursday, October 9, 2014

VÌ SAO KIM JONG UN BỊ LẬT?

Báo chí Hàn Quốc và phương Tây đồng loạt đưa tin về nghi vấn Kim Jong bị lật đổ.
Nhân lúc đang có dư luận rộ lên như vậy, một bạn đọc giấu tên, gởi đến loạt ảnh sau đây và đưa ra giả thiết, nếu Un bị lật đổ thì do chính những ông tướng suốt ngày đi theo Un ghi ghi chép làm chủ mưu. Vui cũng ghi, buồn cũng ghi, sảng khoái cũng ghi, đứng cũng ghi, ngồi cũng ghi, đi cũng ghi, cười cũng ghi, quát mắng cũng ghi... Ghi riết, các tướng nổi điên bàn nhau lật Un xuống để khỏi đi theo ghi ghi chép nữa.(???)Vừa đi đường vừa ghi

Ngài phán: 1+1 có thể là 3, nghe chưa?

Ghi: Hôm nay lãnh tụ sảng khoái lắm...

No comments:

Post a Comment