Friday, March 18, 2016

TP.HCM có 50 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội

Đình Quân
Trong 90 hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và 203 hồ sơ ứng cử HĐND ở TP.HCM có 50 người tự ứng cử ĐBQH và 28 người tự ứng cử đại biểu HĐND.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM - đã bàn giao toàn bộ hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa 14 và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 cho Ủy ban MTTQ VN TP.HCM - Ảnh: Đình Quân


Sáng 14.3, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM - đã bàn giao toàn bộ hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa 14 và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 cho Ủy ban MTTQ VN TP.HCM.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số ĐBQH khóa 14 dự kiến phân bổ cho TP.HCM là 30, trong đó có 16 ĐB ở TP, 14 ĐB do T.Ư giới thiệu. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để bầu ĐBQH khóa 14 như sau: số ứng viên TP.HCM giới thiệu là 46 người (bầu ra 16 ĐBQH), trong đó ứng viên cơ quan tư pháp là 3 người, ĐB tự ứng cử là 2 người.

Thống kê của Ủy ban bầu cử TP.HCM cho thấy TP có 90 hồ sơ ứng cử ĐBQH, trong đó có 50 người tự ứng cử ĐBQH, 40 người được cơ quan, tổ chức giới thiệu. Với HĐND TP, có 28 người trong tổng số 203 hồ sơ gửi đến là tự ứng cử, 175 người do các cơ quan, tổ chức giới thiệu.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 13.3, Ủy ban bầu cử TP ngừng tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sau gần 1 tháng nhận hồ sơ.

Ông Nguyễn Hoàng Năng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử TP cho biết hiện chỉ mới tiếp nhận hồ sơ, còn chưa thống kê  thông tin về thành phần, độ tuổi… của người ứng cử.

Ngày 17.3 tới,  Ủy ban MTTQ VN TP tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Sau đó sẽ tổ chức cho những người ứng cử tiếp xúc với cử tri ở nơi cư trú. Với người tự ứng cử sẽ lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú. Ngày 27.4, danh sách ứng cử viên sẽ được công bố.

Đình Quân
Nguồn: Theo Thanh Niên
 

No comments:

Post a Comment