Monday, November 20, 2017

CÔNG BẰNG LÀ CÁI TÌNH BẰNG

Công bằng là rất công bằng

Toàn dân gánh nợ tằng tằng... í a

Phố phường cho đến vùng xa

Từ bé vừa đẻ đến cụ già bách niên

Nợ cùng nhau gánh số tiền

30 triệu chỉ như viên kẹo xìu
Tiến lên như gió nâng diều

Rừng vàng biển bạc bao nhiêu...sợ gì...

Trương Tuần

Theo tin trên nld online: http://nld.com.vn/thoi-su/moi-nguoi-ganh-no-cong-33-trieu-dong-tien-dau-tra-20171029072632551.htm


No comments:

Post a Comment