17/02/2013

BIÊN GIỚI....

NGUYỄN  TẤN  CỨ

Ngã xuống như một giấc mơ buồn
Ai đã bắn anh trong ngày hôm qua
Ngã dập xuông như một bụi chuối
Ai đã chặt em trong những ngày nầy
khi xưa


Ngã xuống và ngã xuống
Mắt vẫn còn mở to
Vì sao Đồng chí
bắn tôi
Ngã xuống và ngã xuống
Vì sao Đồng Chí
Đốn tôi

Vì sao
Không cần biết
Tao bắn mầy
Vì mầy là
Đồng Chí

Vì sao
Không cần biết
Tao đốn mầy
Vì mầy
Là Anh em bạn bè
Đồng chí
Của Tao

Đừng hỏi nữa
hãy chết đi
Đừng nhớ nữa
hãy quên đi
Vì TaO Đã ChO MầY
MộT BàI HọC
Đừng hỏi nữa
Đừng tiếc thương
Hãy nhớ
Trung Cọng
Vẫn là
Anh em
cHÍ CốT
Của Mầy
ĐồNG ChÍ
...
ViỆT NaM
Ạ....................................

3 commentaires: 1. Sáng nay (17/2/2013) , ghé qua trang " Kí ức nhỏ " của một người "quen biết cũ " ( cố tri ) vừa có bài ngắn là " Kí ức lớn ". Không nói. ai cũng biết ngày này năm ấy (1979) , giặc phương Bắc (gọi đích danh thì là... Tàu )đánh vào biên giới phía bắc Việt Nam .

  Ngày này thì nhân dân không bao giờ quên nhưng nhiều người "bên thắng cuộc " lại không muốn....nhớ ,và không thèm nhắc . Buồn ơi...buồn ! Bonjour Tristesse !

  Blog người quen cũ có trưng một bài đươc xem như là " Tuyên ngôn độc lập " đầu tiên của nước ta do tướng quân Lý Thường Kiệt sai người tới ngôi đền thiêng thờ Thánh Tam Giang (Trương Hống, Trương Hát) ở ngã ba Xà (nơi hợp lưu sông Cà Lồ, Như Nguyệt) nơi gần đại bản doanh Triệu Tiết, tựa như thần nhân đọc vang lên bài thơ mắng giặc:

  Nam Quốc Sơn Hà Nam đế cư (*)

  Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

  Như hà nghịch lỗ lai xâm phậm

  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
  Nay, con chàu cụ đành phải xin lỗi Cụ Lý tướng quân mà thưa rằng :  Cái "dũng" ngày xưa đã hỏng rồi  Mười người "thắng cuộc " , chín thằng "hôi"(**)


  ( lại phải xin lỗi cụ Tú thành Nam !)


  đành ngó thời cuộc , mượn thơ Lý tướng quân , mà than rằng :  Nam Quốc Sơn Hà Nam đế cư


  Đất Nam , " Cụ Bắc" giữ khư khư


  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm


  ( Nam đế )

  ngậm phải.....hòn ...than .... ừ... ứ ...ư !
  ------------------  (*) : Bản chữ Hán :  ( Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà - Được coi là

  Bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước Việt )


  Tạm dịch nghĩa:

  Sông núi nước Nam vua Nam ở

  Rành rành định phận tại sách trời

  Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

  Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.)

  ------

  (**) : Hôi... hám , hôi của , hôi.... các loại !!!

  (***) :Cụ Bắc : Cụ...ở phương bắc , cụ...TQ ( tránh gọi là " giặc Tàu" , hay thằng Tàu , theo chủ trương của NN ta !!!)

  RépondreSupprimer
 2. Sau hơn mười năm:
  Tại hội nghi Thành đô
  Anh dắt em " đi đêm"!
  Để cùng nhau : hảo ! hảo!
  Thằng anh to gian xảo
  thằng em bé dại khờ
  Nhận tiền, vàng mắt mờ
  cúi đầu: " em xin lạy"!
  Thằng anh giọng mất dạy:
  Biên giới mày thu vào
  ải nam quan của tao
  Thác bản giốc ào ào
  Chia đôi ta cùng hưởng
  Biển đông sao rộng thế
  Chú phải để anh lo
  Ngăn không cho mĩ chiếm !
  ......

  RépondreSupprimer


 3. Trường ca Anh Hùng 17-2-1979
  ===============

  Kính thắp Hàng vạn Nén Nhang hương cho Hàng vạn Đồng bào và Liệt sĩ ngã mình
  trong cuộc chiến xâm lăng của giặc Tàu truyền kiếp ngày 17 tháng 2 năm 1979 …


  Biên giới Bắc bản Trường Ca
  Dân Quân Việt diệt mệ cha Khựa Tàu
  Giặc truyền kiếp có thoát đâu !
  Như Liễu Thăng từng mất đầu phơi thây
  Chiến hào chiến lũy dựng xây
  Con cháu Trần Hưng Đạo này đâu thua
  Chiến bào bom đạn như mưa
  Biên cương từng ngọn cỏ đâu chừa máu xương
  Ải Nam Quan bãi chiến trường
  Quyết đòi Bản Giốc quyết giương Ngọn Cờ
  Quyết tử vì Đất Mẹ Âu Cơ
  Theo gương Tiên tổ giữ Bờ cõi Nam

  TRIỆU DÂN LÀNH

  RépondreSupprimer