06/07/2014

HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP


Huỳnh Ngọc Chênh
Thực tế không thể nào phủ nhận, bên cạnh những người làm báo nằm trong hệ thống lãnh đạo bởi đảng CSVN, có rất đông những người làm báo tự do và cũng không ít những người làm báo thuộc các tổ chức dân sự, tôn giáo và cả các tổ chức chính trị khác. Những người làm báo đó là những người làm ra các tác phẩm báo chí dưới dạng bài viết, băng ghi hình, ảnh thời sự...công bố trên mạng xã hội, web cá nhân, web hội đoàn, cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.
Đã có hội nhà báo của những người làm báo theo cộng sản thì tất yếu phải có hội nhà báo dành cho những người làm báo tự do hoặc theo các chính kiến khác. Sự ra đời của nhiều hội nhà báo (hoặc nhiều hội nghề nghiệp khác) bên cạnh hội nhà báo (hoặc các hội nghề nghiệp) do đảng CSVN lập ra và lãnh đạo là sự tất yếu của một xã hội phát triển và đi lên văn minh.
Sự ra đời của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN) là đáp ứng yêu cầu của xã hội, là nơi quy tụ tự nguyện của những người làm báo để hỗ trợ lẫn nhau nâng cao tay nghề, giúp đỡ nhau trong công việc nhằm nâng cao chất lượng của các tác phẫm báo chí để phục tốt hơn cho công bằng xã hội, cho sự tiến bộ của đất nước, cùng nhau đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận như hiến pháp đã quy định, và trước mắt, đặc biệt phục vụ cho công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước tình thế lâm nguy đang cận kề.
Theo tiêu chí của hội vừa công bố, cũng như qua thành phần hội viên ban đầu, lực lượng nòng cốt của hội là những người làm báo tự do có quan điểm cá nhân độc lập, nhưng hội cũng sẵn sàng đón nhận sự tham gia tự nguyện của tất cả các nhà báo ôn hòa thuộc các tổ chức xã hội khác, không phân biệt chính kiến, tôn giáo và tư tưởng chính trị. Hội viên IJAVN có thể có những người thuộc các tổ chức hội đoàn xã hội, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức đảng phái chính trị trong và ngoài nước, nhưng IJAVN không đặt dưới sự lãnh đạo hoặc chịu sự chi phối của bất cứ tổ chức nào.
Ý nghĩa của từ ĐỘC LẬP, trong Hội Nhà báo Độc lập là ở chỗ đó. Nghĩa là độc lập với mọi tổ chức kể cả tổ chức chính quyền.
Quan điểm chung của những thành viên sáng lập ban đầu, IJVN không phải là một tổ chức ĐỐI LẬP như một số người lầm tưởng, mà chỉ là một hội nghề nghiệp ĐỘC LẬP.
Từ những tiêu chí đó, với tư cách cá nhân, tôi xin trao đổi lại một số ý kiến phản biện trước sự ra đời của IJAVN trong hai ngày qua.
Luồng ý kiến thứ nhất: IJAVN không nên cho những nhà báo cộng sản hoặc các đảng phái chính trị khác tham gia vì những người nầy sẽ lũng đoạn hoặc chi phối IJAVN theo đường lối của đảng phái của họ. Lúc đó IJAVN không còn độc lập nữa. Ngay trong nội bộ của 43 thành viên sáng lập ban đầu cũng có một, vài người boăn khoăn về vấn đề này. Chưa kể có ý kiến cho rằng khi có thành viên là đảng viên CS tham gia vào hội sẽ dấy lên mối nghi ngờ  IJAVN là tổ chức độc lập trá hình do đảng CSVN dựng lên như trước đây họ đã từng dựng lên bao nhiêu tổ chức ở miền Nam.
Xin thưa, trước những lo lắng và nghi ngờ như vậy thì chỉ còn cách là chờ xem IJAVN sẽ làm gì. Nếu IJAVN làm ngược lại tiêu chí của mình đề ra ban đầu thì tự nó sẽ bị mất uy tín và sụp đỗ. Hơn nữa, trong xã hội dân sự, việc lập ra các hội nhà báo (cũng như các hội nghề nghiệp khác) theo tiêu chí khác với IJVN là quyền của công dân theo hiến định. Không nhất thiết chỉ có hai hội nhà báo là: Hội Nhà Báo VN thuộc đảng CSVN và Hội Nhà Báo Độc Lập VN của những người làm báo độc lập. Không ai có quyền không cho ra đời các hội nhà báo ví dụ như hội nhà báo Việt Tân, hội nhà báo chống Việt Tân, hội nhà báo chống Mỹ, hội nhà báo chống cộng ...
Luồng ý kiến thứ hai: Đã là nhà báo độc lập thì để mỗi người đứng riêng rẽ độc lập, không nên vào một tổ chức nào, vì đã vào tổ chức thì không còn độc lập nữa.
Xin thưa rằng, IJAVN là một hội nghề nghiệp độc lập với các tổ chức chính trị, độc lập với nhà nước... Còn những người làm báo độc lập, làm báo tự do có quyền liên kết với nhau thành hội để giúp đỡ nhau hành nghề, hỗ trợ nhau nâng cao tay nghề, tạo điều kiện hoạt động, hỗ trợ nhau vật chất lẫn tinh thần và pháp lý để bảo vệ lẫn nhau trước sự áp chế của những thế lực cường quyền phản động. Những người làm báo chân chính luôn đụng đến sự thật cho nên luôn có những kẻ thù, không đoàn kết nương tựa lẫn nhau thì làm sao chống đỡ lại được trước những kẻ thù đó, đặc biệt là kẻ thù ngoại xâm hung tàn và thâm độc đang "thập diện mai phục" ngay trong đất nước của chúng ta.
HNC

2 commentaires:

  1. Không đối lập với báo cộng sản mà đoàn kết tâp hợp tuốt (để cải tao họ?,.. cùng với họ sát vai đấu tranh cho xã hội gì tùy thích ? thì xin lỗi ....tôi là người đã nếm trải những đòn "lộn xòng" của những tên an ninh tư tưởng đã nhiều năm rồi ,nay xin tuyên bố : Mong các vị hãy "cải tạo" cái "quan điểm chính trị" mà các vị "không phân biệt đối xử" đi ! rồi tôi xin nộp đơn xin vào cái Hội Nhà báo không cộng sản (nếu Hội đầy những tên cộng sản cả thư thiệt lẫn cơ hội đó còn...tồn tại"!

    RépondreSupprimer