05/07/2014

NGUYỄN TIẾN TRUNG CHÀO MỪNG HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP



Anh Phạm Chí Dũng và một số anh em khác đã thành lập Hội nhà báo Độc lập Việt Nam vào ngày thứ sáu 4/7/2014. Mình rất vui vì lại có thêm một hội đoàn độc lập nữa ra đời để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nghề nghiệp, tương trợ giữa những người cầm viết.
Lại nhớ tới anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và chị Tạ Phong Tần vẫn đang bị giam cầm vì đã tham gia thành lập Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Các anh chị bị mức án rất nặng vì đã công khai thực hiện quyền công dân của mình: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do hội họp.

Dù vậy, có thể thấy những vụ bắt bớ và xử mức án nặng đã không thể làm những người Việt Nam yêu tự do và dân chủ chùn bước hay sợ hãi. Ngày thứ sáu 4/7 vừa qua, lại có thêm một hội đoàn nhà báo độc lập được thành lập. Những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam cần thấy rõ rằng việc đàn áp cuối cùng đã phản tác dụng. Việc bắt bớ những công dân thực hiện quyền làm người của mình chỉ mang đến nỗi nhục nhã cho đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài ra, lại càng thêm nhiều người căm phẫn trước bất công và lại tham gia vào phong trào dân chủ. Chúng ta có thể thấy ngay cả các trí thức lớn của đất nước, các cựu chiến binh, thanh niên – sinh viên, người dân bình thường, dân oan… tham gia ủng hộ dân chủ ngày càng nhiều.
Những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam cần nhận thức rằng hành vi những công dân tự thực hiện quyền của mình hoàn toàn không phải là hành vi “chống đối”. Không công dân nào cấm đoán những đảng viên cộng sản thực hiện quyền công dân như tự do hội họp, tự do báo chí,… Do đó, đảng viên cộng sản có quyền gì thì công dân có quyền đó, chiếu theo nguyên tắc “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, và “không ai bị phân biệt đối xử” như đã quy định tại điều 16 Hiến pháp. Không thể quy chụp công dân một cách vô cớ! Thật ra thì chính những người lãnh đạo đảng Cộng sản đã chống đối lại nhân dân khi tước đoạt quyền của dân.
Vừa rồi có một anh an ninh nói rằng những quan điểm của mình đã vi phạm điều 4 Hiến pháp quy định đảng Cộng sản lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mình đã chỉ ra rằng thật ra những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm điều 2 Hiến pháp quy định “nhân dân làm chủ”. Những người lãnh đạo đảng Cộng sản tự cho mình quyền lãnh đạo không cần qua bầu cử, nghĩa là quyền lựa chọn người lãnh đạo đất nước của nhân dân đã bị tước đoạt. Như vậy điều 2 Hiến pháp đã bị vi phạm do điều 4 Hiến pháp.
Tóm lại, điều 4 Hiến pháp đã vi phạm điều 2 và điều 16 Hiến pháp. Và những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam cần chấm dứt chuyện sai phạm này, trả lại quyền làm chủ thực sự cho người dân, để công dân tự do thực hiện quyền của mình.
Cần nhắc lại rằng ngay ở thời thực dân Pháp báo chí tư nhân khá phát triển, góp phần lớn vào công cuộc truyền bá chữ quốc ngữ và nâng cao dân trí. Nhưng kể từ khi đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền thì trong nước không còn tờ báo tư nhân nào. Việc thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân bây giờ còn tệ hơn cả vào thời thực dân Pháp. Do đó, việc anh Phạm Chí Dũng và các anh khác lập Hội nhà báo độc lập là hợp pháp, hợp đạo lý và cần thiết. Chúng ta cần phải tự cởi trói cho chúng ta.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire