24/03/2015

TRONG VỤ CHẶT CÂY CẦN TRỪNG TRỊ NGHIÊM KHẮC NHÂN DÂN HÀ NỘI


Huỳnh Ngọc Chênh
 Nhân dân Hà Nội làm lễ tế cây hay đang làm lễ tế chính mình? - ảnh Người Việt Xấu Xí

Nhân dân Hà Nội làm lễ tế cây hay đang làm lễ tế chính mình? - ảnh Người Việt Xấu Xí Người xưa nói "miệng quan trôn trẻ". Đó là quan lại phong kiến ngày xưa, chứ quan cộng sản ngày nay, miệng họ là hùm, là gang, là thép, là vàng, là Mác, là Lê, là đủ thứ cao sang.
Vì đảng không bao giờ sai nên quan chức của đảng cũng không thể nào sai, càng lên cao lời quan phát ra càng gần sát đến chân lý.Trong vụ tàn sát hàng ngàn cây xanh Hà Nội, quan tuyên huấn cộng sản tên Long nói: Muốn chặt là chặt không cần hỏi ý dân. Rất đúng, việc của đảng và nhà nước làm mà cần chi phải hỏi ý dân. Biết bao nhiêu việc to lớn động trời như bán bô xít, bán rừng, bán Vũng Áng, bán biển, hội nghị đầu hàng Thành Đô...có cần đách chi hỏi ý dân vẫn cứ làm được. Nhưng nếu cần hỏi ý dân thì câu trả lời đã có sẵn, như phát biểu của quan cộng sản xây dựng Hà Nội: Việc đốn cây được hầu hết nhân dân Hà Nội đồng thuận. Đúng luôn, không cần hỏi vẫn biết dân đồng thuận rồi, ý đảng lòng dân mà. Ý đảng muốn chặt cây, đố thằng dân mô không đồng thuận. Muốn chống đảng à? Muốn 79, muốn 88, muốn 258 à?


Vậy cái vụ tàn sát cây xanh vừa qua là do nhân dân Hà Nội đồng thuận gây ra. Nhưng bi chừ có quan cộng sản cấp cao hơn phán: Chặt cây là sai. Lời quan cao hơn luôn luôn là chân lí nên đương nhiên phủ định lời quan thấp hơn. Mà đã sai thì phải xử lý nghiêm khắc kẻ gây ra chuyện sai chứ. Do vậy trong vụ án tàn sát cây xanh vừa qua phải đưa thủ phạm là nhân dân Hà Nội ra trừng trị nghiêm khắc.
Nhưng nhân dân Hà Nội, hầu hết đ
ều đồng thuận nhận tội, vẫn có một số đứa suy thoái, cứng đầu không chịu nhận tội. Chúng ní nuận rằng: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tức là các quan nhớn cộng sản Hà Nội là kẻ trực tiếp cưa cây chứ không phải nhân dân cưa cây. Các quan í mới là các kẻ bị trừng phạt.
Tuy nhiên quan cộng sản cấp cực cao, đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất nước là
chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã từng phán ra chân lí không thể nào sai (dù sông có thể cạn, núi có thể mòn): Nhân dân bầu ra quốc hội, quốc hội làm sai thì nhân dân phải chịu trách nhiệm chứ không kỷ luật quốc hội.
Vậy thì, các quan ủy ban thành phố Hà Nội có làm sai trong việc cưa cây thì nhân dân Hà Nội cũng phải chịu trách nhiệm vì đã có tội bầu họ lên.
Tóm lại, trong vụ án tàn sát cây xanh Hà Nội, có cãi chày cãi cối đường trời thì nhân dân Hà Nội vẫn là những kẻ có tội. Có tội thì phải bị đảng đưa ra trừng trị nghiê
m khắc hiểu chưa?
Trừng trị như thế nào thì đảng giao quyền cho ủy ban thành phố Hà Nội thực hiện, nhưng trước mắt phải làm ngay là cách cái chức nhân dân. Từ nay trở đi người Hà Nội không còn là nhân dân nữa, hiểu chưa?


HNC

Lễ Tế cây


ảnh Nguyễn Lân Thắng

Quảng Cáo

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire