Wednesday, July 27, 2016

Ông Võ Kim Cự từng ký ưu đãi cho Formosa đủ thứ


Dân trí:  Ngay từ thời còn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự đã thay mặt UBND tỉnh này ký văn bản số 858 về việc xác nhận ưu đãi đầu tư gửi Tập đoàn Formosa, trong đó có nêu rõ thời gian thuê đất là 70 năm và giảm 50% giá quảng cáo sản phẩm trên báo Hà Tĩnh.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, văn bản ông Võ Kim Cự thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ngày 9/4/2008 nêu rõ việc xác nhận các ưu đãi đầu tư cho Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa.
 

Một phần dự án Formosa tại Khu kinh tế Vũng Áng
 

Cụ thể, trong ưu đãi về thuế thu nhập, Formosa được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong 15 năm, kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Văn bản cũng nêu rõ khi dự án đi vào hoạt động, UBND tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi quyết toán thuế với cơ quan thuế, nếu bị lỗ, doanh nghiệp được chuyển khoản lỗ sang những năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm.

Ngoài ra, đơn vị này còn được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao, bap gồm cả thu nhập thường xuyên và không thường xuyên (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài) làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Formosa cũng được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải chuyên dụng để tạo tài sản cố định của dự án. Ngoài ra, Formosa còn được miễn thuế nhập khẩu 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm phải nhập khẩu mà trong nước chưa sản xuất được.

Trong văn bản cũng nêu rõ Formosa được được miễn thuế đất 15 năm kể từ ngày hợp đồng thuê đất có hiệu lực pháp lý. Thời gian thuê đất nêu rõ trong văn bản là 70 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu, Formosa sẽ được ưu tiên tiếp tục thuê đất, chính sách thuê đất được áp dụng theo quy định pháp luật Việt Nam tại thời điểm đó.

Về hỗ trợ chi phí quảng cáo, đơn vị này giảm 50% chi phí quảng cáo trên Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh truyền hình Hà Tĩnh cho sản phẩm mới của nhà máy trong thời gian 1 năm.

Quang Phong

 

Nguồn: Theo Dân Trí

No comments:

Post a Comment