23/09/2016

Bài phát biểu của Tiên sĩ Nguyễn Quang A tại một diễn đàn của 18 thành viên của Liên Hiệp Quốc, vào ngày 19/ 9/ 2016, ở New York


TS Nguyễn Quang A. Nguồn: internet

Thưa Quý Ngài, Quý Bà và Quý Ông,

Tôi là Nguyễn Quang A, từ Diễn Đàn XHDS, một trong khoảng hai mươi lăm tổ chức xã hội dân sự không thể đăng ký ở Việt Nam và bị chính phủ tìm cách ngăn cản hoạt động. Chúng tôi và các thành viên gia đình chúng tôi đối mặt với sự trả đũa vì hoạt động nhân quyền của mình. Tôi đã tham gia phiên UPR ở Geneve tháng Sáu 2014. Cảnh sát đã thử dùng các chiến thuật quấy nhiễu để làm gián đoạn công việc của chúng tôi. Khi quay lại Việt Nam chúng tôi đã tổ chức hai cuộc tọa đàm và cả hai đã bị công an ngăn cản bằng cách thúc khách sạn hủy hợp đồng thuê phòng. Tôi đã bị cản trở sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào để đến một tọa đàm như vậy, cho nên tôi đã phải đi bộ gần 10 km để đến nơi tôi có thể trình bày bài phát biểu của mình. Những người khác đã tham dự UPR thì bị đe dọa nghiêm trọng kể cả câu lưu, dọa dẫm và bị tịch thu hộ chiếu sau khi họ quay về Việt Nam và đến nay vẫn không thể đi du hành
.Từ 23 tháng Ba 2016 tôi đã bị câu lưu hay cản trở bảy lần cho nên tôi đã không thể gặp những người quan trọng (kể cả Tổng thống Obama và trưởng phái đoàn đàm phán thương mại EU và một số nhà ngoại giao). Tôi đã hai lần bị bắt cóc mỗi lần hơn 8 giờ, và một lần thậm chí bị đe dọa chở tới biên giới và giao cho phía Trung Quốc.
Những người khác đã bị đe dọa, câu lưu và bỏ tù.

Tám giờ nữa ở Hà Nội sẽ dễn ra phiên tòa xử bà Cấn Thị Thêu, thủ lĩnh nông dân đấu tranh chống thu hồi đất sai trái. Bà bị vu tội “gây rối trật tự công cộng” vì việc phản đối hòa bình của mình.

Hai ngày nữa, ngày 22-9-2016 sẽ xảy ra phiên xử phúc thẩm anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự của Anh là chị Nguyễn Thị Minh Thúy. Anh Vinh là blogger nổi tiếng nhất Việt Nam và đã bị xử 5 năm tù chỉ vì việc thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình.

Những người khác gồm luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự của ông Lê Thu Hà bị bắt giữ và không hề biết thông tin gì từ tháng 12-2015 đến nay với lời cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị hãy cùng chúng tôi đòi trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị cùng chúng tôi đòi chính phủ Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình được nêu trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký và đã chuẩn y cũng như trong chính hiến pháp của Việt Nam, thí dụ:

– xóa bỏ các điều mơ hồ trong bộ luật hình sự (như các điều 77, 88, 258 mới được đánh số lại năm vừa qua). Việc sửa đổi tiếp và thực thi bộ luật này là sự kiểm thử quan trọng trong thời gian tới. Luật biểu tình và luật về hội sẽ được thông qua. Chúng tôi và các tổ chức quốc tế cần có áp lực mạnh để quốc hội Việt Nam thông qua luật tốt, không biến chúng thành các luật cản trở biểu tình và lập hội;

– luật về tiếp cận thông tin đã được thông qua tháng Tư năm nay nhưng cần áp lực trong nước và quốc tế cho việc thực thi.

Cảm ơn sự chú ý của Quý vị

_____

Excellencies, Ladies and Gentlemen,

– I am Nguyen Quang A, from Civil Society Forum, one among two dozens of high profile CSOs that cannot register in Vietnam and the government prevent their operations. We and our families are facing reprisals beause of our human rights work. I participated in the UPR session in Geneve June 2014. The police tried harrasement tactics to disrupt our work. When back in Vietnam we organized two seminars and both were prevented by the police that urged hotels to cancel room-contracts. I was physically blocked from using any mean of transportation to go to one such seminar and I had to go by foot near 10 km to the place to delever my presentation. Other colleagues who participated in the UPR faced serious threats including detention, intimidation, had their passports confiscated following their return to Vietnam, and are still unable to travel.

– Since 23rd March 2016 I have been detained or blocked by the police seven times so that I could not meet important people (including president Obama and the chief negotiator of EU and several diplomats). Twice I was even kidnapped for 8 hours by security forces, and one time was threaned to be driven to the border and handed over to the Chinese.

– The others activists have been threatened, detained, and jailed. In eight hours in Hanoi is the trial of Madam Can Thi Theu, a leader of farmers fighting against land grabbing. She is accused of “disturbing the public order” for their peaceful protest. In two days, on the 22nd of September, the court of appeal disscusses the case of Anh Ba Sam, the most famoust blogger in Vietnam who have been convicted 5 years for his excercising freedoom of expression and associate Nguyen Thi Minh Thuy. Others include lawyer Nguyen Van Dai and Le Thu Ha who have been held incommunicado pre-trial detention for “anti state propaganda” since December 2015. We urge you to join us in demanding release all political prisoners.

– We urge you to join us in demanding the Vietnamese government to fulfil its legal obligations of international trieties which have been signed and ratified by it and its own constitution, for example:

o to eliminate vague articles in the criminal code (such as article 77, 88 and 258 revised last year).. Further amendment and enforcement later this year will be a key test; laws on demonstration, on asscociation are to be passed. We and the international organizations need to pressure the government of Vietnam to pass good laws;

o the law on access to information passed in April this year but needs domestic and international pressure on implementation.

(Statement delivered at a forum of 18 UN members, on the 19th September 2016, 14:15.pm, New York)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire