28/08/2017

TÔI KHÔNG THỂ TỪ CHỨC

Thái Bá Tân

“Tôi không thể từ chức!”
Bà Tiến nói xanh rờn
Trước toàn thể Quốc Hội.
Không thể nào hài hơn.
“Tôi được đảng, bà nói,
Giao cho chức vụ này.
Tôi phải bận diệt muỗi
Dập dịch sốt hiện nay...”
Thưa bà, xin nói thật,
Chợ vắng bà vẫn đông.
Và cái chức bộ trưởng
Không có bà thì ông.
Diệt loăng quăng, diệt muỗi
Là cần thiết, thưa bà.
Làm tốt công việc ấy
Có trẻ em, người già.
Nhưng không ai có thể
Ngoài bà, làm việc này -
Việc phải chịu trách nhiệm
Vụ Pharma gần đây.

Bà phải buộc từ chức
Và ra đứng trước tòa
Để nói rõ quan hệ
Giữa bà và Pharma.
Vô tội thì trắng án.
Có tội - tù suốt đời.
Thế mà bà không thể
Từ chức, thật nực cười.
Giang hồ đang đồn đại
Rằng bà có người thân
Làm to cho thằng ấy.
Chắc bà cũng có phần?
Lý do không từ chức
Để diệt muỗi, loăng quăng
Nghe không thuyết phục lắm,
Mà cũng không công bằng.
Nếu thực sự lo lắng
Cho dân tình chúng tôi,
Sao bà không chặn trước
Vụ thuốc giả vừa rồi?
Hay những người nghèo khổ
Chờ chết vì ung thư
Không bằng mấy con muỗi?
Bà thật là nhân từ.
Bà ăn nói kiểu ấy
Là rõ ràng khinh dân.
Kiểu nói gàn Quê Bọ,
“Muốn mần chi thì mần”.
*
“Tôi không thể từ chức!”
Các bác nghe rõ chưa?
Quan đứa nào cũng thế.
Quan cách mạng Xứ Lừa."

( FB Thái Bá Tân )

PS: Bài thơ cũ của Thái Bá Tân vẫn còn nguyên tính thời sự

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire