27/03/2018

Tuyên bố của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam về Giải Văn Việt lần thứ Ba (2018)
Sau khi xem xét kết quả bầu chọn của các Ban Xét Giải và đề xut ca Thường trc Hi đồng Gii, Gii Văn Vit ln th Ba đã được Ch tch Hi đồng Gii, Nhà văn Nguyên Ngọc, quyết định như sau:

1. Giải Đặc bit: Tác gi Khut Đẩu. Tác phm: Tiu thuyết Nhng tháng năm cung nộ” và chùm truyện ngắn đăng trên Văn Vit năm 2017. 


Tiểu thuyết “Những tháng năm cung nộ” đã được 5/5 phiếu bu ca Ban Xét Gii Văn, gm các nhà văn Đặng Văn Sinh, Lê Thị Minh Hà, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyên Ngọc, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên.

Giải Đặc bit cho tác gi Khut Đẩu được 3 đề c ca thành viên Ban Xét giải và đề xut ca Thường trc Hi đồng Gii, và do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

2. Giải Chính thức:

- Thơ: Chùm thơ Phapxa Chan đăng trên Văn Vit năm 2017, được 5/5 phiếu bu ca Ban Xét Gii Thơ, gm các nhà thơ Bùi Chát, Chân Phương, Giáng Vân, Lê Hoài Nguyên (thay thế nhà thơ Nguyn Trng To b bnh vào nhng ngày cui ca quy trình xét giải), Ý Nhi.

Tác giả trẻ Phapxa Chan là phát hiện của Văn Vit năm 2017 vi nhng chùm thơ đầu tay ca tác gi được công b.

-  Nghiên cứu phê bình: “Từ đin tiếng Vit ca GS Nguyn Lân Phê bình và khảo cứu” của Hoàng Tuấn Công, được 4/5 phiếu ca Ban Xét Gii Nghiên cứu Phê bình, gồm nhà nghiên cứu Hoàng Dũng, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà nghiên cu Thu Khuê, nhà nghiên cu Trn Đình Sử, nhà nghiên cứu Văn Giá.

- Dịch thuật: “1984″ (G. Orwell) Phạm Nguyên Trường dch, được 4/5 phiếu ca Ban Xét Gii Dch thut, gm các dch gi Đặng Văn Sinh, Hoàng Hưng, Lê Quang, Trnh Y Thư, Vũ Thế Khôi.

3. Giải của Chủ tịch Hội đồng: Chùm truyện ngắn của Mai Sơn, được đề c ca 2 thành viên Ban Xét Gii Văn và đề xut ca Thường trc Hi đồng Gii.

Việc trao giải thưởng Văn Vit đã được tiến hành thành công qua hai kỳ: 1 (2016) và 2 (2017), mặc dù có những cản trở không đáng có ca an ninh như: gây sc ép để cơ quan cho mượn địa đim trao gii rút li li ha, gây mt đin nhà riêng của nhà thơ Ý Nhi là nơi trao gii, ngăn chn mt cách bt chp pháp lut mt s cng tác viên và khách mi đến dự…

Lần thứ Ba này, sự ngăn cn đã bất ngờ thô bạo hơn nhiu. Mt s tác gi đot gii và khách mi đã bị an ninh đến nhà hoặc cơ quan khuyên can, đe do hay ngăn chn để không nhn gii, không đi d trao gii, đặc bit tác gi Khut Đẩu và v khi ra ga xe la t Khánh Hoà vào Sài Gòn nhận giải đã bị chặn lại, thu đin thoi để sao lc thông tin, đe da và buộc cam kết không vào Sài Gòn. Hai thành viên Ban Giám khảo là Ý Nhi và Ngô Thị Kim Cúc bị an ninh đến nhà ngăn không cho đi d bui trao gii. Địa đim t chc cuc trao Gii tuy đã nhận đặt cc, cũng b sc ép phi t chi vào phút chót.

Ban Vận động Văn đoàn Độc lp Vit Nam cc lc phn đối hành vi xâm phạm trắng trợn quyền tự do đi li ca công dân là các cộng tác viên của Văn Vit, cc lc phn đối hành vi ngăn cn thô bo, khiến cho bui trao Gii Văn Vit ln th Ba không thc hin được. Các hành vi đó đã ngang nhiên tạt vào mặt những tuyên bố của nhà nước Vit Nam tôn trng quyn con người, quyn t do ngôn lun; phá hoi mi c gng kêu gi đoàn kết, hoà gii hoà hp dân tc mà nhà nước Vit Nam luôn rao truyn trước cng đồng quc tế và cng đồng người Vit hi ngoi.

Qua ba lần giải, Giải Văn Vit ngày càng khẳng định uy tín và giá trị đối vi gii văn chương tiếng Vit trong và ngoài nước, khng định đóng góp ca nó vào vic thúc đẩy sáng to, xây dng nn văn hc tiếng Vit t do, nhân bn, hin đại.

Ban Vận động Văn đoàn Độc lp Vit Nam chân thành cảm tạ bạn đọc và các cộng tác viên trong-ngoài nước đã luôn sát cánh cùng Văn Vit, cm t các tác gi đã làm nên tên tuổi của Giải Văn Vit, cm t các thành viên Hội đồng Gii đã làm việc vô tư và khách quan, cm t các nhà tài tr và nhà ho tâm đã đóng góp vào quỹ Giải Văn Vit ln Ba: TS Nguyn Quang A, mt doanh nghip tư nhân ti Sài Gòn, một bạn đọc ti Vũng Tàu, CLB Lê Hiếu Đằng.

Ban Vận động Văn đoàn Độc lp Vit Nam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire