26/08/2018

BÀI HÁT VỀ PHẢN ĐỘNG


Đảng vinh quang nhưng trẻ em
phải nằm đất trong bệnh viện
1
Chúng ta là phản động
Trong con mắt chính quyền.
 
Nhưng chúng ta, phản động,  
Để đất nước đi lên.

Còn chúng nó, yêu nước,
Để bán nước cho Tàu.
Để dục khoét, ăn cướp,
Mua xe hơi, nhà lầu.


Không có gì ngăn được
Sức mạnh của chúng ta,
Chín mươi triệu phản động,
Quyết giữ đất ông cha.


Điệp khúc:
Tay trong tay, cùng bước.
Lừng lững như sóng cồn.
Thà hy sinh tất cả
Để đất nước trường tồn.


2
Chín mươi triệu phản động,
Nào chúng ta đứng lên.
Thà chết không khuất phục
Độc tài và độc quyền.


Trước chúng ta lầm lạc,
Dựng nên chế độ này.
Lầm lạc thì phải sửa.
Bắt đầu từ hôm nay.


Là công dân tử tế
Của đất nước Việt Nam,
Chúng ta không để chúng
Muốn làm gì thì làm.


Điệp khúc:
Tay trong tay, cùng bước.
Lừng lững như sóng cồn.
Thà hy sinh tất cả
Để đất nước trường tồn.


(Thơ FB Thái Bá Tân, 21/8/2018 )

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire