26/08/2018

CÂN NHẮC KỸ
Không hiểu, không dám nói,
Sợ mang tiếng hồ đồ.
Nhưng cái vụ thuê đất
 
Quả thật làm tôi lo.

Nếu cho thằng tư bản
Như thằng Mỹ, thằng Anh,
Để thêm Hồng Kông nữa,
Thì là việc tốt lành.


Chứ cho thằng Trung Quốc,
Độc ác và mưu mô,
Thì phải nên cẩn thận,
Không thể nào không lo.


Dân nào có được quyết,
Cả xưa và cả nay.
Vậy mong đảng, nhà nước
Cân nhắc kỹ chuyện này.


Cá nhân tôi, tôi nghĩ,
Nên dẹp trò ấy đi.
Mình dân đông, đất hẹp,
Cho thuê mà làm gì.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire