28/08/2018

Ngày này năm xưa ơi là xưaNgày 25 tháng 8 năm 1945 Hoàng đế Bảo Đại đang chờ phái đoàn của Chính phủ Lâm thời do ông Trần Huy Liệu ( bí danh Lê Văn Tám ) dẫn đầu vào điện Kiến Trung, chuẩn bị lễ trao ấn kiếm và công bố Chiếu thoái vị, trong đó đưa ra 3 yêu cầu:


"- Thứ nhất: Trẫm yêu cầu tân chính phủ phải giữ gìn lăng tẩm và miếu mạo của hoàng gia.
- Thứ hai: Trẫm yêu cầu tân chính phủ lấy tình huynh đệ đối xử với các đảng phái, các phe nhóm, các đoàn thể đã chiến đấu cho nền độc lập của đất nước, mặc dù không theo cùng đường hướng dân chủ của mặt trận, như vậy có thể giúp cho họ được tham gia vào sự kiến thiết đất nước, và chứng tỏ rằng tân chế độ đã được xây dựng trên tình đoàn kết dứt khoát của toàn thể nhân dân.
- Thứ ba: Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các phe nhóm, tất cả các tầng lớp xã hội cũng như toàn thể hoàng gia phải đoàn kết chặt chẽ để hậu thuẫn vô điều kiện cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, hầu củng cố nền độc lập quốc gia."

Đại diện Việt Minh chấp nhận ba điểm của vua và đề nghị thêm:
1- Bảo Đại phải ra khỏi Hoàng cung và chỉ được mang theo những đồ dùng riêng.
2- Trừ của riêng, tài sản của triều đình là tài sản của chính quyền cách mạng.
...
Yêu cầu của Bảo Đại là nghĩ tới mồ mả cha ông và lo cho dân tộc, nghĩ về các đảng phái chính trị. Còn yêu cầu của Việt Minh là nghĩ tới tài sản.
 
Sau đó, như các bạn đã biết, hoàng cung bị đập phá, cựu thần bị giết hại, tài sản bị cướp bóc còn đảng phái thì bị dẹp bỏ bởi các lý do rất Ôn Như Hầu...
...
Người Việt ngày nay, đô thị thiếu tính biểu tượng, quốc gia cũng thiếu tính biểu tượng ...bi kịch chỉ là sớm hay muộn.

Nguồn: Thanh Mai

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire