30/09/2018

Bắc Hàn chào đón Nam Hàn

Nhân dân Bắc Hàn rất quen thói vỗ tay trăm người như một. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Kim Young Un cho phép vỗ tay Tổng thống Nam Hàn trong một cuộc tiếp đón vô cùng long trọng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire