28/03/2019

BẤT BÌNH THƯỜNG

Từ Thức
Ở bất cứ một quốc gia bình thường nào, đồng chí tuyên huấn Vũ Minh Hiếu ( Thích Trúc Thái Minh ), bà Yến, và các đồng lõa tại Ổ rắn Vàng, đã nằm tù từ lâu, về ít nhất các tội :

- tàn phá môi trường, xây cất bừa bãi với tài khoản khổng lồ có nguồn gốc mờ ám...

- lường gạt  
- sang đoạt tài sản
- chứa chấp tiền bạc, của cải bất lương
- kinh doanh không môn bài  
- rửa tiền  
- trốn thuế  
- khủng bố để tống tiền những người trong tình trạng yếu kém về thể xác, tinh thần
- cấu kết băng đảng nhốt người, giam giữ trái phép  
- thực hành y khoa bất hợp pháp, đe dọa sức khỏe, tính mạng bệnh nhân
- mạo danh tu hành, mạ lỵ và phá hoại tôn giáo

Ở một xứ bệ rạc, các đồng chí sư được Thủ tướng tiếp đón, ngồi trên chánh điện đe dọa, dụ dỗ, tống tiền và dạy bảo cả nước 

Hình ảnh Đại Đức-Đại Tá Vũ Minh Hiếu (Thích Trúc Thái Minh) Đại Diện Nhà Nước Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc:
 
Đại Đức Thích Trúc Thái Minh ngoài đời là Đại Tá Vũ Minh Hiếu
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire