25/09/2019

Hủy đấu thầu quốc tế chọn nhà đầu tư làm đường cao tốc Bắc - NamBộ trưởng GT-VT đã thất bại bước đầu trong việc mở đường cho Trung Quốc thâm nhập Việt Nam. Ai cũng biết Bộ trưởng Nguyễn văn Thể đã làm mọi cách cho nhà thầu Trung Quốc trúng các dự án Cao tốc Bắc Nam bằng cách đẻ ra nhiều quy định nhằm loại nhà thầu trong nước, dọn đường cho nhà thầu Trung Quốc.
Bộ trưởng Thể phải trả lời về hành động tiếp tay cho Trung Quốc !

BBT Huỳnh Ngọc Chênh


Thông tin này vừa được Bộ Giao thông vận tải công bố trong thông cáo báo chí phát đi chiều 24-9.
Bộ GT-VT cho biết thực hiện Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, bộ này nhận thức rất rõ đây là dự án trọng điểm của quốc gia, có vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt đối với những địa phương có dự án đi qua.Một đoạn đường cao tốc La Sơn - Túy Loan nối Huế và Đà Nẵng thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã thi công - Ảnh: TẤN LỰC

Chính vì vậy, trong quá trình triển khai dự án, bộ quán triệt tinh thần phải tiến hành nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định pháp luật, hiệu quả, khách quan, minh bạch và đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.
Căn cứ những quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt Luật đấu thầu, đối với 8 dự án thành phần được Quốc hội phê duyệt đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), thời gian qua bộ đã tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu quốc tế.
Tính đến cuối tháng 7-2019, sau 2 tháng kể từ thời điểm phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, bên mời thầu (các Ban Quản lý dự án của Bộ Giao thông vận tải) đã nhận được 60 bộ hồ sơ dự tuyển.
Theo kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển của bên mời thầu và quá trình thẩm định làm rõ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có 4 dự án không có nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 2 dự án có duy nhất 1 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 1 dự án có 2 nhà đầu tư và 1 dự án có 3 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển.
Như vậy, số lượng nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển không nhiều, tính cạnh tranh không cao.
Theo Bộ GT-VT, để triển khai thành công dự án trọng điểm của quốc gia trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt để phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư dự án và phát triển năng lực doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được đánh giá lại.
"Sau khi đánh giá trách nhiệm pháp lý quy định tại hồ sơ mời sơ tuyển quốc tế đã phát hành và Luật đấu thầu, trên cơ sở thống nhất của các cơ quan liên quan, Bộ GT-VT quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế và điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước", thông cáo của Bộ GT-VT nêu rõ.
Hiện nay, Bộ GT-VT đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai dự án. Mọi thông tin về các bước thực hiện tiếp theo sẽ được bộ cung cấp tới các cơ quan thông tấn báo chí và toàn thể nhân dân được biết, giám sát.
Theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV, giai đoạn 2017-2020, dự án cao tốc Bắc - Nam tiếp tục đầu tư một số đoạn phía đông với chiều dài khoảng 654 km, chia làm 11 dự án thành phần gồm các đoạn: từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh); từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên Huế); từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai), Cầu Mỹ Thuận 2, (Tiền Giang và Vĩnh Long).
Trong đó có 3 dự án sử dụng vốn đầu tư công, 8 dự án thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BOT được triển khai đấu thầu quốc tế chọn nhà đầu tư thực hiện. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án hơn 102.000 tỉ đồng, trong đó có hơn 50.000 tỉ đồng vốn đầu tư công, hơn 51.000 tỉ đồng do các nhà đầu tư huy động.
Mới đây, ngày 16-9, Bộ GT-VT đã khởi công dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98km nối Quảng Trị - Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 7.669 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đây là dự án đầu tiên của 11 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được khởi công.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire