24/09/2019

Có ảo tưởng không?


Thiện Tùng

22/09/2019
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp
        Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN.
 Được biết, Lãnh đạo Trung Quốc nêu ra 5 nguyên tắc xây dựng Đảng CSTQ: Theo chủ thuyết Mác-Lenin / Tư tưởng Mao Trạch Đông / Đường lối kinh tế Đặng Tiểu Bình / Toàn đảng phải phục tùng Trung ương / Kế nhiệm phài làm theo tiền nhiệm.


Không biết có “học tập làm theo” Đảng CSTQ không, Đảng CSVN (Đảng) nêu ra những nguyên tắc xây dựng Đảng cũng na ná như vậy: Theo học thuyết Mác-Lenin / Tư tưởng Hồ Chí Minh / Kinh tế thị trường định hướng XHCN / Chống thoái hóa về tư tường, đạo đức… / Kế nhiệm phải làm theo tiền nhiệm.Bài viết nầy, tôi chỉ tham kiến về “Kế nhiệm phải làm theo tiền nhiệm”:


Hết nhiệm kỳ là hết quyền, hết trách nhiệm, phải giao ghế, giao quyền cho thế hệ kế tiếp định liệu về mọi mặt?. Thế mà, Đảng áp dụng một nguyên tắc phi lý:“Kế nhiệm phải làm theo tiền nhiệm” (tuy không nói ra). Từ nguyên tắc quái quỷ nầy, trong cuộc Hội nghị cuối cùng của mỗi kỳ Đại hội, Tiền nhiệm có quyền cơ cấu nhân sự (chỉ định ứng cử viên) để Đại hội bầu ra bộ máy Kế nhiệm và thảo ra Văn kiện buộc Kế nhiệm phải thi hành. Vô hình trung Kế nhiệm chỉ là con rối của Tiền nhiệm?.

 

 Đúng ra, Hội nghị Đảng cuối nhiệm kỳ chỉ cần tập trung vào 2 việc: Báo cáo việc làm được và chưa được trong nhiệm kỳ đã qua; Đệ trình ra danh sách những người xin tái ứng cử nhiệm kỳ tới. Chính sự ôm đồm nầy mà, quanh năm suốt tháng, lãnh đạo cấp cao của Đảng gần như chỉ lúi húi trong việc tuyển chọn, cơ cấu nhân sự và soạn thảo nghị quyết cho nhiệm kỳ 5 năm tới.Không nói chi xa, sau Đại hội Đảng lần thứ 12 đầu năm 2016, phân chia ghế vừa xong, ngồi chưa nóng đít thì (mới nửa nhiệm kỳ 2 năm rưởi), Bộ Chính trị + Ban Bí Thư + Các Ban của Đảng phải bắt tay ngay vào việc lập Tiểu ban Nhân sự “định chuẩn, tuyển chọn cán bộ đảng viên chiến lược”(1) và lập Tiểu ban Văn kiện “soạn thảo Văn kiện” cho Đại hội Đảng lần 13” vào đầu năm 2021.1/ Định chuẩn, tuyển chọn cán bộ đảng viên chiến lược cho Đại hội 13Trong cuộc bàn thảo nhân sự Đại hôi 13, Tổng Bí thư kiêm trưởng Ban phòng chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng ấn định chuẩn cán bộ đảng viên chiến lược, nhứt là 200 trung ương ủy viên (trung ủy), Ông nói: ”Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.”Không biết ông Trọng có ảo tưởng không, hay là do cơn bạo bịnh mà Ông “đi mây về gió”, nêu ra tiêu chuẩn “cán bộ đảng viên chiến lược” siêu phàm đến thế.Nếu thực hiện đúng những điều cấm kỵ như ông Trọng vừa nêu trên thì, trong đảng viên đương chức (khoảng 1 triệu), không thể tìm đâu ra và, nếu có ra, cũng không thể đủ số lượng những vị “thần thánh” như Ông mong muốn.E rằng, khi khan hiếm về số lượng, đành phải áp dụng phương châm: “có hơn không, có chồng hơn ở góa”, để có đủ số lượng, không Chó bắt Mèo thay miễn cùng ‘lông mao” là được. Có điều, khác với Chó, Mèo đêm lùng sục ăn vụn, ngày nằm chèo queo ngủ phạm qui.Vậy thì tránh sao khỏi, sẽ chẳng khác gì sau Đại hội 12, sau Đại hội 13, công chúng cũng sẽ vạch mặt những người không đạt chuẩn như ông Trọng quy định, buộc Đảng phải cách hết các chức vụ, cho thôi việc hoặc cho vào tù nhiều thành viên Ban chấp hành TW khóa 12 như ông Võ Kim Cự, Trịnh XuânThanh, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng..v.v. và ..v.v…Rồi đây chắc cũng sẽ như “gà con vướng tóc”, Đảng lại phải tiếp tục nhóm “lò” thiêu đốt bọn sâu dân mọt nước để chỉnh đốn Đảng bằng những “toa thuốc” cổ truyền: chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức / chống tự diễn biến, tự  chuyển hóa / Học tập di chúc, làm theo tư tưởng, đạo đức, lối sống của Hồ Chí Minh..v.v…Khi đó, ông Trọng, dù muốn ở lại và được cho phép, cũng lực bất tòng tâm phải nghỉ hưu thôi?. Vậy ai có thể thay ông Trọng, nhóm nhiều “lò” đốt mà chưa chắc hết tội phạm do ông Trọng nêu tiêu chuẩn quá cao như vừa kể?.Những điều cấm kỵ trong cơ cấu nhân sự mà  ôngTrọng vừa nêu ra, điều đầu tiên là “chống tham vọng quyền lực”. Về việc nầy, thiên hạ lời ra tiếng vào rằng, ông Trọng mới là người “tham vọng quyền lực” nhứt trong Đảng CSVN. Họ dẫn chứng cũng khá thuyết phục: Ông quá độ tuổi quy định mà không chịu về hưu, tìm mọi cách ở lại làm ứng cử viên duy nhứt chức Tổng Bí nửa nhiệm kỳ đầu Đại hội 12. Khi hết nửa nhiêm kỳ đầu theo giao kết, Ông để êm cho qua. Khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, lẽ ra cử bà Thịnh, phó Chủ tịch nước lên thay. Đàng nầy, ông Trọng, qua con đường Quốc hội, “tự nguyện” làm ứng viên duy nhứt ứng cử vào chức Chủ tịch nước. Vì chỉ có một mình trên đường đua nên ông Trọng đã thắng, để rồi đồng thời Ông lãnh 2 ghế Tổng Bí thư Đảng cầm quyền hơn 4 triệu thành viên và Chủ tịch nước cai quản 95 triệu dân VN – Đảng cũng là Ông, Nước cũng là Ông, ngang chức ngang quyền với Tổng-Chủ Tập Cận Bình bên Trung Quốc chớ bộ chơi sao?...”. Có điều, chẳng may Ông Trọng lâm bạo bịnh, chuyện quốc gia đại sự trên bờ, ngoài biển nóng như lửa đốt mà không có người đủ tư cách chỉ huy?!. Thương nhứt là Hải quân ta, suốt mấy tháng qua, phải đương đầu với nhiều tàu Chệt ở bãi Tư Chính trước gió lớn, sóng to, từng giờ từng phút chờ ý kiến từ Tổng tư lịnh Nguyễn Phú Trọng ! .

 

2/ Ông Trọng chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13Người ta lấy làm lạ, trong cuộc họp Tiểu ban Văn kiện, ông Trọng phát biểu tiền hậu bất nhứt (trước sau mâu thuẫn):- Báo Nhân Dân đưa tin (trích nguyên văn): Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Ông nhấn mạnh nhiều điểm, trong đó có đoạn: “Công tác quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”.- Báo Người Lao Động viết (trích nguyên văn): “Dường như đầu óc ông Trọng có vấn đề, nói như mê sảng: “Kinh tế có liên tục tăng trưởng và ổn định không? Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, có mạnh mẽ, hiệu quả, có rõ rệt không? Tại sao lòng dân ủng hộ như thế? Cả hệ thống chính trị vào cuộc có đồng bộ, nhịp nhàng không? Công tác quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia nhiệm kỳ này có tốt không? Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế có tốt không? Chúng ta đã sánh vai cùng bạn bè năm châu có như mong ước của Bác Hồ kính yêu hay chưa? Nhìn lại nhiệm kỳ này, đoàn kết thống nhất nội bộ có tốt, lòng dân có tin tưởng Đảng không? – đó cũng chính là bài học kinh nghiệm quý“.Báo Người Lao Động nhận xét: Qua phát biểu của người đứng đầu đất nước, có thể thấy, dường như ông Trọng không biết tin tức về chủ quyền lãnh hải của đất nước đang bị đe dọa, ông cũng không biết những gì đang diễn ra ngoài bãi Tư Chính? Điều này có thể lý giải vì sao suốt hai tháng qua, ông Trọng không hề lên tiếng khi TQ sách nhiễu ở bãi Tư Chính. Ngoài ra, qua phát biểu trên, ông Trọng không hề biết ngư dân Việt Nam thường xuyên bị TQ đánh đập, bị bắt đòi tiền chuộc, bị đâm chìm tàu… suốt mấy năm qua. Thế mà, ông Trọng kêu gọi: Sáng tạo, bám sát thực tiễn để đổi mới. Ông Trọng nhấn mạnh: “Kiên định mục tiêu lý tưởng có nguyên tắc, đồng thời phải hết sức sáng tạo, bám sát thực tiễn để đổi mới kịp thời”.    3/  Lời KếtChính từ Tiền nhiệm áp đặt Nhân sự và Nghị quyết cho Kế nhiệm, nên trong Đảng luôn xuất hiện nạn “trống đánh xuôi ken thổi ngược”- không có sự tôn trọng lẫn nhau và thi hành nghị quyết một cách miễn cưởng.***

Những gì tôi nghĩ, viết ra là thiện ý, cốt trao đổi với những ai có thiện ý, chớ đối với nhà cầm quyền họ liệt vào loại rác rưởi, giọng điệu của nghịch tặc. Tiện đây, tôi xin kể chuyện vui không ngoài sự thật, không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang: << Ông Hồ văn Thạnh, phó Chủ tịch Văn Xã tỉnh Tiền giang về hưu ở Phường 1, TP Mỹ Tho. Trong cuộc họp thông qua kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Ủy ban Nhân dân Phường, phần phát biểu đóng góp, Ông nói: Tôi nói không phải chỉ để nghe mà, nhứt là Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Phường, phải ghi, ghi để làm”.Nễ tình Ông, Bí thư, Chủ tịch Phường lấy giấy viết ra giả bộ ghi (tôi đoán).Thế rồi, Ông tràng giang đại hải: hết tăng cường cái nầy, đẩy mạnh cái kia, ra sức cái nọ… đến nào là tóm lại, trước khi dứt lời, hơn thế nữa, thêm vào đó” mất đứt mẹ hết chừng 20 phút.Khi nhập tiệc, tôi phụ nhỉ với Ông: “Mình đã nghỉ hưu, phát biểu cốt để tham khảo với các em, sao anh lại áp đặt như thế?! Nếu các em làm theo anh có sai sót gì ai chịu trách nhiệm? Vừa phải thôi!”.Tỏ ra không hài lòng về sự góp ý của tôi, Ông nói: “Nói mạnh, rạch ròi như thế mà chưa chắc lọt lỗ tai tụi nó, hà huống…>>.  -/-

--------

Chú thích

(1)Dưới thể chế độc tài đảng trị cán bộ phải là đảng viên – cán bộ đảng viên chỉ là một chủ thể. Vì vậy tôi không cho dấu phết giữa 4 chữ “cán bộ đảng viên”xin thông cảm cho.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire