31/10/2019

NẰM MƠ NGHE CÓC TÍA LẨY KIỀU

Trần Nhơn

Đêm qua chìm trong giấc mơ,
Vẳng nghe cóc tía ngâm thơ lẩy Kiều.
Hàng thần về với Thiên Triều,

Lao tâm khổ tứ góp nhiều công lao.
Phản đống chí, hại đồng bào,
Nương nhờ đồng lõa leo cao tót vời.
Ta là cậu ruột ông Trời,
Sao cộng đồng mạng lắm lời chê bai?
Lòng yêu nước chẳng thua ai,
Chỉ vì đại cục bám ngai, giữ bình.
Bãi Tư Chính vẫn của mình,
Cùng nhau khai thác giữ tình bang giao…

Giựt mình tỉnh giấc chiêm bao,
Ngọc Hoàng chỉ dụ Nam Tào gạch tên.
Sắc lệnh hỏa tốc ban truyền:
“Việt gian Thái thú qui thiên chầu trời”.
Sấm rền chớp giật… Thiên Lôi
Tiễn ai về cõi giữa lời thị phi.


28/10/2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire