24/01/2022

Nói thì hay nhưng không dở vì... không làm


Nói thì hay nhưng không dở vì... không làm!
Nguyễn Văn Nên: Bí thư Saigon (trái) và Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire