Saturday, June 7, 2014

Đ Ạ I C Ụ C

Nguyễn Văn Gia

Chúng khuyên giữ đại cục
Mình nhắm mắt nghe theo
Dầu của mình
Chúng hút
Biển mình
Chúng lấn sâu
( Dẫu cháu con Khổng Tử
Cũng chẳng tin được đâu ! )
Chúng nó nói và làm
Cứ luôn trái ngược nhau
Đời còn lắm thằng ngốc
Cứ xun xoe bọn Tàu
Một khi
Nước đã mất
Nhà chẳng còn nữa đâu
Thân mình
Không giữ được
Cháu con
Thành ngựa trâu
Kìa Tân Cương
Tây Tạng ...
Là  ta - của - mai - sau ?


Nguyễn Văn Gia

2 comments:

 1. "...Cháu con
  thành ngựa trâu
  Kìa Tân Cương
  Tây Tạng ...
  Chính ta của mai sau..."

  ReplyDelete