05/08/2011

TỰ RA ỨNG CỬ LÀ XẤU SAO?

Một số bài báo của nhà nước khi viết về Cù Huy Hà Vũ, mới đây nhất là trên báo CAND, thường đem chuyện ông tự ra ứng cử để biêu riếu, Chẳng lẻ chuyện tự ra ứng cử của một công dân là một điều gì đó xấu xa lắm sao? Những người tự ra ứng cử trong đợt bầu cử mới đây là những người không ra gì hay sao?
Trong hầu hết các bài viết, bài nói của CHHV từ trước đến nay, chưa hề thấy ông ấy tỏ ra ý gì chống lại chế độ nầy. Mới đây nhất trong phát biểu tại tòa ông ta cũng khẳng định rằng ông không hề chống đảng Cộng Sản, không hề chống lại chế độ. Cái ông chống lại là những biểu hiện sai trái như: vấn đề vi hiến, tệ nạn tham nhũng, tình trạng bất công, nguy cơ ngoại xâm… Những điều ông đã làm là nhằm góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền văn minh dân chủ hợp với xu thế thời đại và xu thế toàn cầu hóa mà Việt Nam đang ủng hộ và tham gia.
Ông là con đẻ của chế độ, là cán bộ của nhà nước, để đấu tranh cho chế độ, cho nhà nước nầy tốt đep hơn thì ông không thể đứng bên ngoài chế độ, bên ngoài nhà nước. Qua những việc ông làm, qua những gì ông đã nói, người ta thấy Cù Huy Hà Vũ  chỉ muốn được đứng trong hàng ngũ của nhà nước để đấu tranh trong khuôn khổ pháp luật. Chuyện ông tự ra tranh cử vào các chức vụ cao trong cơ quan nhà nước là suy nghĩ tích cực, vì ông biết càng ở cương vị cao tiếng nói của ông càng có tác dụng sâu rộng. Tiếng nói của đại biểu Quốc hội, của bộ trưởng thì vẫn được nghe nhiều hơn tiếng nói của  người dân thấp bé.
Do vậy ai đó muốn đấu tranh phản bác CHHV thì nên dùng lý lẻ để đấu tranh đừng nên đem chuyện tự tranh cử  ra rồi gán ghép thêm động cơ nầy động cơ khác vào để biêu riếu. Làm như vậy  vừa thấy yếu kém vừa sai luật bầu cử  lại  xúc phạm đến những vị đại biểu mới đắc cử do tự ra ứng cử.

2 commentaires:

  1. Nhà nước này và truyền thông của chế độ này tự cho mình cái quyền độc quyền phát ngôn nên cứ ăn nói lấy được, chả thèm đếm xỉa gì đến đúng sai. Hồi trước, dân người ta chỉ có một nguồn thông tin nên buộc phải tin, dù cứ ngợ ngợ; nay mà còn diễn trò đó thì quả hết sức coi thường dân trí, dư luận. Đó là bản chất khó sửa của thói lươn lẹo, giả dối, bóp méo nắn tròn, chỉ ta là đúng, ta nói gì cũng đúng.

    RépondreSupprimer
  2. Vì theo họ, tự ra ứng cử là chuyện buồn cười, đắc cử là hy hửu. Muốn trúng cử QH thì chạy cho được "giấy thông hành" của Mặt Trận, muốn làm được bộ trưởng thì phải ăn cánh với thủ tướng.

    RépondreSupprimer