Tuesday, February 7, 2012

THÁNG GIÊNG LÊN CHÙA - Thơ Nguyễn Văn Gia

Lên chùa tìm chút thảnh thơi
Ai dè
Chùa cũng như...đời ngoài kia
Cũng thứ hạng
Cũng phân chia
Chỗ nầy vô nhiễm
Chỗ kia thị trường
Đành rằng tất cả vô thường
Thôi
Ta về lại phố phường
Ẩn tu .

    Nguyễn Văn Gia

1 comment: