27/07/2012

THÊM MỘT BẢN ĐỒ TRUNG HOA KHÔNG CÓ HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA


Ngoài bản đồ do chính nhà Thanh in năm 1904, lãnh thổ Trung Hoa chỉ đến Hải Nam là hết, không hề có Hoàng Sa và Trường Sa, đến các tư liệu của thế giới viết về Trung Hoa trước đây cũng không hề có hai quần đảo nầy.
Mới đây một nhà giáo ở Đà Nẵng cho biết ông còn giữ cuốn LIFE World Library- chủ đề CHINA, in tại Italy năm 1965 trong đó có hàng loạt bản đồ Trung Hoa không hề có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
Trên thực tế hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam do nhà Nguyễn quản lý, sau đó chuyển qua cho nhà nước Đông Dương  thuộc Pháp và tiếp theo chuyển trả lại cho Việt Nam, thuộc quyền quản lý của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Trong mấy trăm năm lịch sử, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được nhà nước Việt Nam liên tục quản lý không hề có chút bóng dáng gì của Trung Hoa.
Năm 1974, lợi dụng trong lúc Việt Nam đang có chiến tranh, Trung cộng đưa quân xâm lược Hoàng Sa và kể từ đó luôn miệng ngang ngược tuyến bố Hoàng Sa và cả Trường Sa là của chúng.
Các bạn sống ở nước ngoài nên chăng vào các thư viện nơi mình đang sinh sống tìm lại các sách báo viết về Trung hoa và Việt Nam ( hoặc Đông Nam Á) trước đây thì có thể tìm thấy nhiều tư liệu có bản đồ khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. 
bản đồ địa giới hành chính


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire