26/07/2013

KHÔNG ĐỀ 3

- Chúng tôi rất tự do tôn giáo
- Bằng chứng?
- Không tin ngài cứ hỏi các đồng chí chức sắc tôn giáo mà tôi dẫn theo.
- Chức sắc tôn giáo sao lại đồng chí với ngài?
- Họ cũng là đảng viên... Đó thấy chưa, ngay cả đảng viên mà chúng tôi cũng cho tự do hoạt động tôn giáo lên đến hàng chức sắc huống chi là dân.
Theo Facebook Hồ Ly Tiên

2 commentaires:

 1. - Chúng tôi rất tự do tôn giáo
  - Bằng chứng?
  - Đảng cộng sản chúng tôi cũng là một tôn giáo có hơn ba triệu tín đồ còn gì

  RépondreSupprimer
 2. -Bằng chứng ?
  -Ở Bình Dương ,chúng tôi có đặt tượng Cộng Sản Giáo của tôi là Bác ngồi cùng với các tiền nhân của dân tộc của chúng tôi .Như vậy đòi hỏi bằng chứng làm gì nữa ! Có phải suy thoái đạo đức không !
  Quốc Hoa của chúng tôi chọn hoa sen .Hoa sen là gì ? Có phải biểu tượng của Phật giáo không ? Lái xe từ Ải Bắc Quan ! Ý nói lộn Ải Bắc Quan chúng tôi đã triều cống toàn diện cho láng giềng hảo hảo của chúng tôi rùi! Từ Móng cái tới Cà Mâu ! Dọc theo quốc lộ có những bảng tuyên truyền tôn giáo của chúng tôi là Bác ghi lại những gì Bác dạy ,sau cái phông chữ ấy là những hình vẽ những hoa sen .Như thế hoa sen là gì ? có phải tôn giáo không ? Đòi bỏ hình hoa sen có phải suy thoái đạo đức không? Chứ gì nữa ! Có phải lú không ?

  RépondreSupprimer