29/10/2013

GIÁO SƯ TRẦN PHƯƠNG: CNXH ĐƯA RA CHỈ ĐỂ BỊP THIÊN HẠ

HUỲNH NGỌC CHÊNH: Tôi được vinh dự nghe giáo sư, phó thủ tướng Trần Phương nói chuyện thời sự một lần. Đó là vào năm 1987, khi tôi là giáo viên trường Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Nhân dịp ông vào công tác Đà Nẵng, ban giám hiệu trường Phan Chu Trinh đã mời ông về nói chuyện cho toàn thể giáo viên nghe. Lúc đó tôi đang rất hoang mang về "con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội" thì qua bài nói chuyện, ông đã khai sáng cho tôi rất nhiều. Một số nội dung trong bài phát biểu dưới đây là những điều tôi đã được nghe hồi đó, dĩ nhiên, dưới cách nói bóng bẩy, rào đón hơn chứ không thẳng thừng như góp ý với đảng.

TIN KHÔNG LỀ: Đây là phát biểu của GS Trần Phương, cựu Phó Thủ tướng Chính phủ, cựu Bộ trưởng Bộ Nội Thương (1981-1982), cựu ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Phát biểu này của GS Trần Phương tại hội thảo góp ý cho văn kiện Đại hội 11 trước đây, do có liên quan tới phát phiểu gần đây của TBT Nguyễn Phú Trọng về tình hình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam, xin được giới thiệu cùng độc giả.


GS Trần Phương đã phát biểu như sau: "Thế tôi hỏi ông là: bây giờ ông nói là nền tảng của ông là chủ nghĩa Mác – Lênin thì chủ nghĩa Mác – Lênin là cái gì đây nhỉ? Thế ông không nói đến chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử đâu, cái chuyện đó xa xôi, với các nhà học thuật thôi, có phải không? Thế bây giờ chủ nghĩa Mác – Lênin là cái gì, mà ông nói là nền tảng của ông?

Chúng ta đã trải qua 70 năm (người Việt Nam thì 20 năm) ông xây dựng CNXH theo nguyên tắc mà ông Mác đưa ra, là gì? Chuyên chính vô sản về mặt chính quyền. Thứ hai về mặt kinh tế thì lấy chế độ công hữu làm nền tảng đấy, thu hẹp và xóa dần cái kinh tế tư nhân và thị trường tự do, rồi phân phối theo lao động v.v… Nhưng mà bây giờ ông xem lại tất cả những nguyên tắc đó ông có làm không? Tôi nghĩ ông từ chối rồi còn gì nữa. Có phải không? Khi các ông đổi mới... À, người Việt Nam thì giỏi cái chỗ rằng là ông dùng danh từ để ông lẩn trốn. Ông nói là ông 'đổi mới' nhưng thực ra ông 'thụt lùi'.

Tôi có lần viết cho lời nói đầu một bài viết của anh Đặng Phong về tư duy kinh tế. Tôi nói đổi mới thực chất là ông lùi lại. Ông tiến lên chế độ công hữu như bây giờ đó thì ông phải lùi lại rồi. Ông từ chối cái kinh tế tư nhân nhưng ông phải thừa nhận cái kinh tế tư nhân, thừa nhận kinh tế năm thành phần, nhiều thành phần, thậm chí thừa nhận cả chủ nghĩa tư bản. Thế là ông thụt lùi chứ.

Tôi không gọi là thụt lùi mà là bởi vì cái thời kỳ mà ông xây dựng CNXH từ năm 60 cho đến năm 80 là ông theo cái tư tưởng tả khuynh. Ông theo một cái tư tưởng giáo điều mà cái điều này tôi nói là ông Mác sai, ông Mác sai dự kiến là CNXH, với những đặc trưng đó, là dự kiến của ông Mác là sai. Ông Mác có nhiều cái dự kiến phải nói là thiên tài, nhưng riêng dự kiến là những đặc trưng của CNXH là ông Mác sai. Nhưng mà chúng ta không thừa nhận rằng ông ý sai. Chúng ta cứ làm giả vờ như là ta vẫn theo ông Mác. Thì xin lỗi, ông giả vờ ông Mác thì ông đã thay đổi hành động của ông rồi.

Cho nên cái đổi mới của ông nó thực chất là ông lùi lại chứ không phải là ông tiến lên. Lùi lại chế độ sở hữu tư nhân. Ngay cả chế động công hữu ông cũng phải cổ phần hóa bớt đi. Vì công hữu đó, ông có hiệu quả đâu. Trừ mấy thằng to tổ bố thì không ai làm nổi, ông dầu khí này, ông điện lực này v.v… thế còn nói chung một loạt các cái công hữu của ông đó là nó làm bố láo, nó tiêu tốn đất đai và vốn của nhà nước rất nhiều. Nhưng mà ông cứ ôm lấy nó để tưởng là CNXH.

Cho nên tôi nói rằng là chúng ta đổi mới mà thực ra là chúng ta lùi lại chứ không phải đổi mới. Đổi mới là so với những cái chúng ta đã làm sai 20 năm thì gọi là đổi mới. Ông đổi mới theo kiểu đó, theo ông là sai 20 năm rồi, bây giờ ông đổi mới thì ông phải sửa cái sai ấy đi. Nhưng thực chất ông lùi lại. Vâng, vâng, ông trở lại. Bởi vì thế này, thực ra tôi nói là Mác nói là triệt tiêu cái chế độ tư hữu, tôi nói là luận điểm của cụ là sai. Bởi vì 70 năm Liên Xô và Đông Âu, Đông Âu thì 40 năm thôi, ông triệt tiêu cái chế độ tư hữu. Thế là nền kinh tế mất động lực, mất động lực, ông phải lùi lại, thực chất ra ông lùi lại đấy chứ. Việt Nam ta cũng phải lùi lại đấy chứ.

Cho nên tôi nói là chúng ta … đây thì không biết là góp ý kiến rồi để rồi người ta như thế nào, nhưng ý tôi thì thế này này, ông đừng tiếp tục nói như bịp người ta! Tôi nói ví dụ như bây giờ, là vì ông nói là nền tảng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác – Lênin cho nên rằng tất cả các trường ông đều bắt nó dạy chủ nghĩa Mác – Lênin. Lắm lúc tôi bảo: trời đất ơi, ba cái thằng trẻ con này đó, nó học một mẩu của chủ nghĩa Mác – Lênin thì nó biết cái gì?! Nhưng mà cứ vẫn phải bắt buộc làm như thế.

Còn bây giờ trong cái cương lĩnh này, trong cái gì này… thì ông đều nói chủ nghĩa Mác – Lênin và ông đều nói XHCN, nhưng tôi hỏi các anh đây, các anh đây là người đọc sách nhiều nhất rồi đây. Tôi hỏi ông CNXH bây giờ là cái gì? Tôi đố ông trả lời được đấy?!

Cái điều mà ông Mác nói về CNXH là chế độ công hữu chiếm địa vị thống trị. Còn ông, thu hẹp cái sở hữu tư nhân đi đến xóa bỏ sở hữu tư nhân, rồi thị trường tự do. Ông làm lộn ngược rồi. Thế bây giờ cái CNXH của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác!

Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái CNXH mà chúng ta sẽ đi là cái CNXH gì đây? Có nhiều người bảo rằng thôi thì ta cứ đành lấy khẩu hiệu là gì, "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh", đó là CNXH. Tôi xin lỗi ông. Đấy không phải CNXH!

Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tôi hỏi anh: anh đã bằng thằng Thụy Điển và thằng Na Uy chưa? Nó không xã hội dân chủ, cũng công bằng mà công bằng hơn ông, mà văn minh thì tất nhiên là hơn ông rồi. Thế thì cái CNXH mà anh bảo rằng là lấy cái khẩu hiệu "dân giàu, nước mạnh" mấy cái câu đó mà thay thế cho CNXH, đấy là CNXH của tớ đấy! Tôi nghĩ không đúng. Ông bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông!

Đại hội X, tôi đã nói trước Bộ Chính trị trước khi các anh đưa … bởi vì thế này này: tôi được cái ưu điểm là người ta mời mình vì mình là một thằng lão thành, lâu năm quá rồi mà chưa chết cho nên người ta cũng mời mình phát biểu. Nhưng tôi nói là các anh định nghĩa cho tôi nghe là cái CNXH mà chúng ta chủ trương đây là nó là cái gì? Cũng không ai trả lời. Rồi tôi hỏi là: ông nói định hướng cái XHCN thì cái định hướng đó là cái gì? Tôi xin lỗi các nhà lý luận ngồi đây, là ông cũng không trả lời được. Có phải không ạ? Ông nói về định hướng XHCN thì định hướng của ông là cái gì đây, ông nói tôi nghe? Ông bảo là xóa đói giảm nghèo. Xin lỗi ông, cả thế giới nó làm. Mà Liên hợp quốc nó đang giúp ông hẳn cái việc ấy đó. Thế chả nhẽ nó giúp ông xây dựng XHCN nhà ông đấy à? Xóa đói giảm nghèo, giỏi lắm thì ông nói được cái định hướng XHCN là xóa đói giảm nghèo, nhưng mà ông còn thua xa ba cái thằng tư bản.

Cho nên tôi cảm thấy là … viết thế nào thì tôi chưa nói, nhưng đại để là ông đừng đao to búa lớn quá. Lúc nào cũng là 'nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin', lúc nào cũng là 'định hướng XHCN' rồi 'xây dựng CNXH' và thậm chí bây giờ có chỗ ông còn viết là 'chúng ta đang quá độ lên CNXH'!"

Mời bà con nghe tiếp tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=MaZIjlOLWKo&feature=youtu.be

13 commentaires:

 1. CNXH tại xứ Vệ là một quả mìn thối bịp bợm đảo điên bò cừu.Thánh họ nhà nó.

  RépondreSupprimer
 2. Nói...túm lại là do: NGU LÂU....DỐT BỀN....NHIỆT TÌNH+ DỐT NÁT THAM QUYỀN CỐ VỊ, BẢO THỦ = ĐẠI...ĐẠI...PHÁ HOẠI..???? Nên ..??

  RépondreSupprimer
 3. Cái la bàn có kim nam châm chỉ đâu là hướng bắc, đâu là hướng nam. Ít ra nó biết bắc hay nam để chỉ. Còn ̣định hướng XHCN thì ít ra phải biết hay thấy mặt mũi CNXH là gì thì mới định hướng về nó được. Đằng này chẳng ai biết CNXH ra sao thì làm sao định hướng được hả giời?

  RépondreSupprimer
 4. "Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tôi hỏi anh: anh đã bằng thằng Thụy Điển và thằng Na Uy chưa? Nó không xã hội dân chủ, cũng công bằng mà công bằng hơn ông, mà văn minh thì tất nhiên là hơn ông rồi."
  Có lẻ anh Chênh viết sai rồi. Tôi nghỉ ý anh muốn viết "Nó ko XHCN, cũng công bằng mà.."
  Nói chung bài viết rất hay, nhưng khổ cho dân VN suốt 65 năm qua là súc vật lớp 3 trường làng muốn đi tìm lý tưởng Mác Lênin (thoạt đầu tưởng hay và đúng, nhưng càng suy luận thì lý tưởng này ác, ngu, ảo tưởng - chưa nói đến hành động man rợ để đạt được ảo tưởng)

  RépondreSupprimer
 5. Ở Việt Nam bây giờ làm gì có cái gọi là "giai cấp công nhân" như lý luận của ông Mác nữa mà đòi xây dựng XHCN. Với lại đi xin thằng Mỹ công nhận tao là "kinh tế thị trường" để tao định hướng XHCN chả phải là trò lừa gạt sao? Họ chỉ lừa được mấy cụ đảng viên già ít học thời xưa thôi. Bây giờ không ai nghe họ nữa đâu.

  RépondreSupprimer
 6. Thực ra Chiêu "CNXH" chỉ bịp được người dân không được học hành chu đáo và kẻ hoc hành đầy đủ nhưng không biết suy luận đấy thôi. Bọn tôi học dưới mái trường CNXH và nhận ra là bịp nhau! nói lấy được, nói không biết ngượng, nói nhiều sẽ nghe quen..

  RépondreSupprimer
 7. Các bậc cao kiến cho em hỏi là : CN Mác Lê có chủ trương độc đảng không vậy?

  RépondreSupprimer
 8. Kể ra củng lạ chủ nghỉa xả hội hoang tưởng ,thần kinh mà các ông đang định hướng lại khác xa với chính bản thân nó ,CNCS là duy vật biện chứng ,tai nghe ,mắt thấy ,tay sờ khoắng tay vào hư không mà tìm cnxh củng oái oăm thật ,nhưng nếu không có chiêu bài bịp nầy ,dân ngả theo tư bản cả thì các ông làm gì còn chổ ngồi ,rồi củng như Gadaffi thôi

  RépondreSupprimer
 9. Còn bao nhiêu bước nửa ta lên tới thiên đàng xhcn ?

  RépondreSupprimer
 10. CNXH thuc ra cung tot neu tat ca moi nguoi dung tham lam, cu lam cong an luong --moi nguoi giau ngheo ngang nhau ,song em a -chu dau nhu bay gio con nguoi chi con co tien ,dat ,nha ,vang -nha em thi muon bao gio tro lai ngay xua .

  RépondreSupprimer
 11. Toi dang song o nuoc DUC-thay cac bac tranh luan em chi gop y ,vua qua (22. 09 .2013) Duc bau cu quoc hoi ,ket qua o phan CHDCduc cu dang cong san(Canh ta)chiem tu 24-28 %----the cha le nguoi Duc ho cung ngu a?

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. (Trích: kết quả ở phần CHDC đức cũ, đảng cộng sản (cánh tả) chiếm từ 24-28%) Theo tôi tỷ lệ như thế là ít đấy! Vì ở phần đất này đa số là những người từng bị "tẩy não" bởi chủ thuyết CS, hơn nữa họ vẫn phải bám cái "tôi" của họ trong quá khứ chứ! Nó đã là thành kiến của họ, mà thành kiến thì khó phân biệt được đâu là khôn hay ngu!

   Supprimer
 12. XHCN thì mơ hồ. CNCS là không tưởng

  RépondreSupprimer