19/05/2014

TÁM BƯỚC

bước 1: cấm tiệt biểu tình
bước 2: giảm dần và không nói gì về tình hình giàn khoan trên báo đài
bước 3: phát động lễ lạc ăn chơi nhảy múa

bước 4: dân quên, mọi việc vẫn bình thường, với Tàu vẫn hữu hảo
bước 5: chiếm 1 đảo ở Trường Sa 
bước 6: cho biểu tình bạo lực quậy phá
bước 7: trở lại bước 1
bước 8: DCM nó , mất nước

1 commentaire: