13/10/2014

CÀNH VÀNG LÁ NGỌC TRONG CÁCH MẠNG DÙ HONGKONG

Trong cuộc xuống đường đòi dân chủ của người dân Hongkong, các tiểu thư "cành vàng lá ngọc" vẫn luôn có mặt trên đường phố. Các cô làm mọi chuyện như các đấng nam nhi như: chịu lựu đạn cay, dọn rác, ăn ngủ lăn lóc trên mặt đường... Thông điệp từ các cô cũng là của những người trẻ Hong Kong tham gia biểu tình: "Cha mẹ tôi khóc cho tôi, còn tôi khóc cho tương lai mình"
Rất vui là có cả cành vàng lá ngọc mang giòng máu Việt đến tham gia cùng các bạn trẻ Hongkong.
Sau đây là bộ ảnh tuyển chọn trên facebook của bạn Bùi Quang Minh

Và hai cành vàng lá ngọc Việt Nam: Nancy Nguyễn và Trinity Hồng Thuận
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire