30/09/2016

Sắp sửa đóng cửa công ty Intel Việt Nam?


Intel chính thức thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1997 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire