25/11/2017

Bãi nhiệm chức danh Hội đồng nhân dân, ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt


Tấn Tài

100% đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh đại biểu hội đồng nhân dân và Chủ tịch Hội đồng nhân dân của ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: TT(GDVN) - Ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt trong buổi họp biểu quyết nhằm bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng của mình.

Ngày 24/11, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã họp phiên bất thường để bãi nhiệm chức danh đại biệu Hội đồng nhân dân thành phố và chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Ông Nguyễn Nho Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì phiên họp với sự tham gia của 48/49 đại biểu tham dự.
Ông Nguyễn Xuân Anh đã có đơn xin vắng mặt trong kỳ họp này.

Tại kỳ họp, Hội đồng đã thống nhất và thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

và tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Đồng thời đề nghị Hội đồng nhân dân thông qua dự thảo nghị quyết về nội dung này.

Sau khi tiến hành thảo luận, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết,

thống nhất bãi nhiệm chức danh đại biểu Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Sau khi thông qua Nghị quyết, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tiến hành các bước thủ tục theo đúng trình tự, báo cáo Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

Trước đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức:

cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Lý do là trên cương vị người đứng đầu cấp uỷ thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Cá nhân ông Xuân Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm tiêu chuẩn cấp uỷ viên.

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngoài ra, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định chỉ định bổ sung Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Xuân Anh.


Tấn Tài
Nguồn: Theo GDVN

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire