Friday, August 14, 2015

VÌ SAO TÔI THAM GIA VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT- NAM


                          

                                                         { Trả lời bà HARPER’S MAGAZINE }

                     

                     Tôi đã sống , đã trải nghiêm qua suốt thời kỳ Nhân Văn – Giai Phẩm : Những nhà thơ , nhà văn , những văn nghệ sỹ tài hoa của đất nươc tham gia kháng chiến chín năm , khi hòa bình về lại Hà Nôi , chỉ đòi hỏi tự do tư tưởng trong sáng tác mà bị đàn áp , tù dày một cách dã man ! Hội Nhà Văn Việt Nam ra đời vào thời kỳ đó . Những hội viên của hội Nhà Văn VN phải sáng tác theo tư tưởng, tính đảng của đảng Cộng sản để phục vụ chủ trương ,đường lối của đảng . Tôi là nhà thơ tự do , không chịu trói buột bất cứ điều kiện nào trong sáng tác . Nhiều bạn khuyên tôi nên vào Hội Nhà Văn Việt Nam , hoặc Hội Nhà Văn thành phố HCM . Nhưng tôi không muốn làm một tên bồi bút !
 


                 Hơn 50 năm tôi vẫn tự do sáng tác , tự do diển đạt những cảm xúc thật của mình và tư do truyền đạt tác phẩm của mình đến bạn bè , bạn đọc và các trang mạng xã hội.

                Tháng 3 năm 2014 , được biết  nhà văn NGUYÊN NGỌC chủ trương thành lập BAN VẬN ĐỘNG VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP với tôn chỉ và mục đich như sau :

                1/ Đoàn kết , tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước.

                2/ Tạo điều kiện nâng cao nghề nghiệp , khuyến khich sáng tạo cá nhân , Khuyến khích đổi mới trong sáng tác văn học nghệ thuật .

                3/ Bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên .

                4/ Đặc biệt bảo vệ quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm , quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn hoc của mọi người .

                 Tán thành với tôn chỉ ,mục dích : Xây dựng một nến văn học tự do và nhân bản, công với lòng quý trọng , tin tưởng vào nhân cách của nhà văn NGUYÊN NGỌC tôi tự nguyên xin gia nhập vào BAN VẬN ĐỘNG – VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT MAM .

        

                                                 Sài Gòn { TP Hồ chí Minh } ngày 8 tháng 8 năm 2015

                                                                PHAN ĐẮC LỮ - Nhà thơ

 

No comments:

Post a Comment