16/03/2013

PARIS NGÀY 6, BUỔI SÁNG


Dậy từ 5 giờ sáng, định viết vài chữ mà mãi đến bây giờ, là 11 giờ trưa vẫn chưa gõ được chữ nào. Hết điện thoaị đến cà phê, rồi bạn bè đến rủ đi ăn sáng, rồi có bạn khác đến thăm viếng...Chừ mới gõ vội vaì chữ chứ lat& nưã lại ăn trưa rồi đi chơi thì không còn thời gian.
Hôm qua, sau khi trả lời phỏng vấn Radio France, mới có chút thời gian đi khám phá Paris bằng metro, nhưng rồi cũng chỉ mới thăm được tháp Effel và mộ vua Bảo Đại nằm trong nghĩa trang cạnh đó.


Tối định đi về quận 13 tìm lại chút hương vị Việt Nam và tìm người bạn cũ nhưng rồi buộc phaỉ ghé lại nhà một người bạn mới ăn tối. 9 giờ tối mới đến được quận 13, ăn 1 tô phở gà với hai đưá cháu. Không gặp lại được bạn xưa.
Chuẩn bị ăn trưa và lên đường ngao du một chuyến lên phía Bắc. Hẹn sẽ về phía Nam tuần sau.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire