30/07/2011

BÌNH THƯỜNG MỘT CÁCH LẠ THƯỜNG


                                               Học sinh trường Lê Ngọc Hân diễn sử ca
Trong đợt thi tuyển vừa rồi, điểm thi môn lịch sử đạt kết quả quá thấp, trong đó có hàng ngàn bài thi sử bị điểm 0. Sau 12 năm học sử ở trường phổ thông các em không đọng lại một chút gì! Thế mà ông Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo rất điềm nhiên cho rằng đó là chuyện bình thường.
Kết quả nầy thấy được trên các thí sinh khối C, là khối có yêu cầu cao về môn lịch sử. Vậy thì các học sinh còn lại thi vào các khối không có yêu cầu về môn lịch sử thì trình độ lịch sử của các em còn tệ hại đến mức nào.
Đây là thất bại nghiêm trọng và không thể nào chối cải của ngành giáo dục.
Người có trách nhiệm của ngành giáo dục phải đặt ngay ra các câu hỏi như:  Ta đã dạy sử như thế nào? Chương trình lịch sử phổ thông ra sao?  Sách giáo khoa có vấn đề gì? Và câu hỏi này phải đặt ra từ lâu kia vì thực tế ai cũng biết rằng hằng chục năm qua kiến thức lịch sử của học sinh phổ thông rất yếu kém, việc dạy và học môn  sử ở phổ thông là có vấn đề.
Đặt ra các câu hỏi đó để tìm cách giãi đáp hầu cứu vãn ngay tình hình chứ không thể nói đó là chuyện bình thường như ông bộ trưởng Đặng Vũ Luận đã nói .
Qua các ý kiến của các nhà chuyên môn, các giáo viên trực tiếp giảng dạy, các học sinh…v..v.. được đắng tải trên các diễn đàn và trên các phương tiện truyền thông thì những nguyên nhân chính đưa đến tình trạng tệ hại nầy là : Chương trình sử quá nặng, thiên về các số liệu khô khan, tập trung vào sử hiện đại quá nhiều, lẫn lộn môn chính trị vào lịch sử, thời lượng môn sử quá ít, giáo viên dạy sử cũng thiếu hứng thú…
Những nguyên nhân đó liệu có khắc phục được không? Thiết tưởng rằng đó không phải là chuyện đội đá vá trời để đến nổi hàng chục năm qua không  sửa đổi được.
Thế cái gì gây ra trở lực làm chuyện sửa đổi đó không thực hiện được?  Nhiều ý kiến cho rằng đó là do tư duy của những người có trách nhiệm trong ngành giáo dục. Tư duy ấy như thế nào thì qua phát biểu của ông bộ trưởng Đặng Vũ Luận ắt mọi người cũng phần nào hiểu rõ.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire