21/01/2012

LY RƯỢU CHIỀU CUỐI NĂM

                Nguyễn Văn Gia 
Năm tàn mình lại ngồi đây
Bên nhau vẫn chén rượu nầy chia ba
Uống đi người, uống đi ta
Mặc cho tuế nguyệt chỉ là trò chơi
Vẫn còn ấm một chỗ ngồi

Vẫn còn cố cựu mai,đào quanh đây
Mời nhau cạn một ly nầy
Mai kia góc bể chân mây...nhớ về.

lấy từ Facebook của Gia Nguyễn

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire