21/06/2012

THƠ LÝ ĐỢI: TRẦN QUÝ CÁP


 Trần Quý Cáp

LÝ ĐỢI

Nhìn đời Trần Quý Cáp mới hay rằng:
Là người Quảng Nam rất dễ, sinh ra ở đấy thì ở đấy
Nhưng làm người Quảng Nam khó trăm bề, vì ở đâu phải ra ở đấy…

Học cổ ngữ, mến tân thư
Chẳng thích trường quy, nhưng giáp mặt đôi lần để biết cái điều cần phải đổi
Yêu quê hương, thương giống nòi mà định trốn đi khỏi nước
Luyến xứ sở, cổ xúy bản sắc nhưng đành kết bạn để duy tân…

Tính khí, phẩm chất Quảng Nam có trăm điều để kể
có thể bốc ngút trời
Chí khí, trí tuệ Quảng Nam có thể ở mọi người
đời nào cũng lắm
Nhưng lập chí, phục khí, làm công cuộc canh tân
đời nào cũng hiếm…

Đề xướng dân quyền, cổ vũ tự do
Chê nhồi sọ,
khinh tẩy não,
chống lệ thuộc tư tưởng,
bài xích nạn tham những, độc tài...
Đem cái học thực nghiệm vào gần đời sống
Mong dân sinh bước sang đời mới
Nhưng mấy thời thích mới, bởi cái cũ lúc nào cũng dễ.

*
Là người con nơi khúc ruột đất nước, vốn đã khổ
Làm người con ưu tú, càng khổ hơn
Dân ngu thì lo,
dân đói thì đau,
dân lạc hậu thì xót xa
khí đan điền lúc nào cũng tổn
Lao tâm,
khổ tứ…
vì quốc gia, đại sự,
dạ chẳng thể nào nguôi

Trần Quý Cáp - Trần Quý Cáp
Bố ráp gia đình, xuyên tạc thư tín
Tù không xử, chém không tội… nhát dao ngang lưng có hề chi
Duy sĩ khí canh tân chẳng mất cùng ông
vốn nhiều đời không đổi.

Lý Đợi
                                       Diễn Đàn Thế Kỷ

2 commentaires:

  1. bùi công tự21 juin 2012 à 18:30

    lý đợi ,bùi chát và nhóm giấy vụn của cac anh dã đem đến gương mặt mới cho thơ việt /tôi thich bài thơ chính trị này /

    RépondreSupprimer
  2. Thấy nghẹn và muốn khóc!
    Ôi! Dân tộc vẫn còn trong cơn quằn quại.

    RépondreSupprimer