11/06/2013

KẾT QUẢ BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM: TẤT CẢ LÃNH ĐẠO ĐỀU TÀI ĐỨC TRÊN CẢ TUYỆT VỜI

Thống đôc ngân hàng Nguyễn Văn Bình,  Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là bốn người theo thứ tự có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất: 209, 177,160 và 146.
Tuy nhiên, tất cả 47 người trong bộ máy cấp cao nhà nước đều đạt được mức tín nhiệm cao. Vậy là nhân sự trong bộ máy nhà nước đều rất tốt, đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đều đạo cao đức trọng. Thế nhưng tại sao tình hình kinh tế chính trị xã hội đạo đức vẫn cứ sa sút?
Thôi rồi, thế là tại đám nhân dân đang càng ngày càng suy thoái gây ra.
Sau đây là kết quả cập nhật trên Thanh Niên Online

Đang công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp
11/06/2013 08:25
(TNO) Sáng nay 11.6, kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội (QH) bầu hoặc phê chuẩn đã được công bố.

Hình thức công bố là tỷ lệ phiếu cụ thể ở 3 mức tín nhiệm của từng chức danh, gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Thanh Niên Online sẽ cập nhật liên tục kết quả ngay khi Quốc hội công bố.

Theo đó, tổng số ĐBQH 498 người, do vậy tất cả các số liệu so sánh là so với tổng số ĐBQH.

Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, tín nhiệm cao 330, tín nhiệm 133, tín nhiệm thấp 28

Ông Nguyễn Sinh Hùng, tín nhiệm cao 328, tín nhiệm 139 , tín nhiệm thấp 25

Ông Uông Chu Lưu, tín nhiệm cao 323 phiếu, tín nhiệm 155 phiếu, tín nhiệm thấp 13

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, tín nhiệm cao 252, tín nhiệm 217, tín nhiệm thấp 22

Ông Phan Trung Lý, tín nhiệm cao 294, tín nhiệm 180, tín nhiệm thấp 18

Bà Trương Thị Mai, tín nhiệm cao 335, tín nhiệm 151, tín nhiệm thấp 6

Bà Nguyễn Thị Nương, tín nhiệm cao 292, tín nhiệm 183, tín nhiệm thấp 17

Ông Đào Trọng Thi, tín nhiệm cao 241, tín nhiệm 232, tín nhiệm thấp 19

Ông Nguyễn Tấn Dũng, tín nhiệm cao 210, tín nhiệm 122, tín nhiệm thấp 160

Ông Hoàng Trung Hải, tín nhiệm cao 186, tín nhiệm 261, tín nhiệm thấp 44

Ông Nguyễn Thiện Nhân, tín nhiệm cao 196, tín nhiệm 230, tín nhiệm thấp 65

Ông Vũ Văn Ninh, tín nhiệm cao 167, tín nhiệm 264, tín nhiệm thấp 59

Ông Nguyễn Xuân Phúc, tín nhiệm cao 248 phiếu, tín nhiệm 207 phiếu, tín nhiệm thấp 35 phiếu

Ông Hoàng Tuấn Anh, tín nhiệm cao 90, tín nhiệm 288, tín nhiệm thấp 116 phiếu

Ông Nguyễn Thái Bình, tín nhiệm cao 125, tín nhiệm 274, tín nhiệm thấp 92

Ông Nguyễn Văn Bình, tín nhiệm cao 88 phiếu, tín nhiệm 194, tín nhiệm thấp 209 phiếu

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, tín nhiệm cao 105, tín nhiệm 276, tín nhiệm thấp 111

Ông Hà Hùng Cường, tín nhiệm cao 176, tín nhiệm 280, tín nhiệm thấp 36

Ông Trịnh Đình Dũng, tín nhiệm cao 131, tín nhiệm 261, tín nhiệm thấp 100

Ông Vũ Đức Đam, tín nhiệm cao 215, tín nhiệm 245, tín nhiệm thấp 29

Ông Vũ Huy Hoàng, tín nhiệm cao 112, tín nhiệm 251, tín nhiệm thấp 128

Ông Phạm Vũ Luận, tín nhiệm cao 86, tín nhiệm 229, tín nhiệm thấp 177

Ông Phạm Bình Minh, tín nhiệm cao 238, tín nhiệm 233, tín nhiệm thấp 21

Ông Cao Đức Phát, tín nhiệm cao 184, tín nhiệm 249, tín nhiệm thấp 28

Ông Giàng Seo Phử, tín nhiệm cao 158, tín nhiệm 270, tín nhiệm thấp 63

Ông Nguyễn Quân, tín nhiệm cao 123, tín nhiệm 304, tín nhiệm thấp 43

Ông Trần Đại Quang, tín nhiệm cao 273, tín nhiệm 183, tín nhiệm thấp 24

Ông Nguyễn Minh Quang, tín nhiệm cao 133, tín nhiệm 304, tín nhiệm thấp 42

Ông Nguyễn Bắc Son, tín nhiệm cao 271, tín nhiệm 281, tín nhiệm thấp 77

Ông Phùng Quang Thanh, tín nhiệm cao 332 phiếu, tín nhiệm 144, tín nhiệm thấp 13

Ông Đinh La Thăng, tín nhiệm cao 186, tín nhiệm 198, tín nhiệm thấp 99

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tín nhiệm cao 108, tín nhiệm 228, tín nhiệm thấp 146

Ông Huỳnh Phong Tranh, tín nhiệm cao 164, tín nhiệm 241, tín nhiệm thấp 87

Ông Bùi Quang Vinh, tín nhiệm cao 231, tín nhiệm 205, tín nhiệm thấp 46

Ông Trương Hòa Bình, tín nhiệm cao 195, tín nhiệm 260, tín nhiệm thấp 34

Ông Nguyễn Hòa Bình, tín nhiệm cao 198, tín nhiệm 269, tín nhiệm thấp 23

Bà Nguyễn Thị Doan, tín nhiệm cao 263, tín nhiệm 215, tín nhiệm thấp 13

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tín nhiệm cao 372, tín nhiệm 104, tín nhiệm thấp 14

Ông Ksor Phước, tín nhiệm cao 260, tín nhiệm 204, tín nhiệm thấp 28

Ông Nguyễn Văn Giàu, tín nhiệm cao 273, tín nhiệm 204, tín nhiệm thấp 15

Ông Phan Xuân Dũng, tín nhiệm cao 234, tín nhiệm 235, tín nhiệm thấp 22

Ông Phùng Quốc Hiển, tín nhiệm cao 291, tín nhiệm 189, tín nhiệm thấp 11

Ông Nguyễn Kim Khoa, tín nhiệm cao 267, tín nhiệm 215, tín nhiệm thấp 9

Bà Tòng Thị Phóng, tín nhiệm cao 322, tín nhiệm 145, tín nhiệm thấp 24

Ông Nguyễn Văn Hiện, tín nhiệm cao 210, tín nhiệm 253, tín nhiệm thấp 28

Ông Trần Văn Hằng, tín nhiệm cao 253, tín nhiệm 229, tín nhiệm thấp 9

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, tín nhiệm cao 286, tín nhiệm 194, tín nhiệm thấp 12

 Bảo Cầm / TNO

XEM THÊM PHẦN BÌNH LUẬN CỦA CƯ DÂN MẠNG

Tín nhiệm không thể là “bán tín, bán nghi”Nói một cách bình dân thì tín nhiệm là tin. 

Bàn về niềm tin thì chỉ có hai khía cạnh là tin hoặc không tin. Khi chưa đủ cơ sở để tin hoặc xác quyết là không đáng tin thì người ta “bán tín, bán nghi”.

Xét cho cùng, chuyện “lấy phiếu tín nhiệm” của đại biểu Quốc hội đối với lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Chính phủ cũng không thể nằm ngoài quy luật này.

Sự khác biệt, nếu có, chỉ là cách gọi.

“Tín nhiệm cao” có nghĩa là “tin”. “Tín nhiệm” là “bán tín, bán nghi” và kế đó, “Tín nhiệm thấp” có nghĩa là “không tin chút nào”.

Đã là lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Chính phủ mà tỷ lệ “tín nhiệm” = “bán tín, bán nghi” và tỷ lệ “tín nhiệm thấp” = “không tin chút nào” cao quá thì còn để đó làm gì?

“Lấy phiếu tín nhiệm” có giúp gầy dựng lại được niềm tin trong nhân dân hay không là ở chỗ đó đó.

Cũng phải nói thêm là thông thường, nếu có tập thể nào đó, trong một dịp nào đó phải bày tỏ niềm tin mà đa số không bảo họ không tin, cũng chẳng khẳng định họ vững tin, chỉ “bán tín, bán nghi”.

Và “bán tín, bán nghi” chiếm tỷ lệ áp đảo thì rõ ràng là có rất nhiều thứ phải bàn.

 • Các báo vừa đưa tin nóng hổi:
  Phạm Vũ Luận (bộ Học), Nguyễn Văn Bình (ngân hàng nn), Hoàng Tuấn Anh ( bộ văn thể du) và có phiếu tín nhiệm thấp nhất. Riêng thành viên chính phủ, số phiếu tín nhiệm cao nhất như sau:( tổng số 498 đại biểu quốc hội bỏ phiếu)
  20. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ 210 122 160
  21. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ 186 261 44
  22. Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng Chính phủ 196 230 65
  23. Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng Chính phủ 167 264 59
  24. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ 248 207 35 t
  Thích ·  ·  · 34 phút trước · 
  • Thắng Trương Điện Bà Kim Ngân, bà Trương Thị Mai và ông Trương Tấn Sang có số phiếu tín nhiệm cao nhất: 375; 335 và 330! Ba số l iền nhau theo thứ tự là: Tín nhiệm cao; Tín nhiệm và Tín nhiệm thấp!Ba ông Luận, Bình và Anh chỉ có 86, 88 và 90 phiếu "tín nhiệm cao"!Muốn được tín nhiệm cao quá bán thì phải có 249 phiếu...Ba mức tín nhiệm này hơi chung chung và khó hiểu thật!
  • Tran Ba Phung Rất lạ. Tín nhiệm hay không. Ai đời lại có kiểu chia làm ba bực như thế thì răng anh? Tín nhiệm thấp cao hơn tín nhiệm cao thì có được tặng gà với cái que không?
  • Bến My Lăng Không bít các nghiệm x,y,z này biện minh răng đây -

 • Các bạn cứ bàn tán về kết quả cuộc lấy phiếu tín nhiệm chứ tôi thấy bản thân khái niệm “lấy phiếu tín nhiệm” có nghĩa là bỏ phiếu xem thử mình có TÍN NHIỆM hay KHÔNG TÍN NHIỆM một người nào đó. Chi tiết hơn thì tín nhiệm hay không tín nhiệm đến mức độ nào. Đằng này lá phiếu chỉ có ba chọn lựa mà cả ba đều là “tín nhiệm” trở lên thì nói làm gì nữa.
  Thích ·  ·  · 7 phút trước gần Ho Chi Minh City · 

"Phiếu bất tín nhiệm mà biết nói năng. Mấy thằng bỏ phiếu hàm răng chẳng còn." haha...mới nghe được ở quán café. Sáng nay ta nói ngồi đâu cũng rần rần!
Thích ·  ·  · 14 phút trước thông qua di động · 

Các ông Nguyễn Y Vân và Vũ Như Cẩn vẫn tiếp tục được tín nhiệm. Xin chúc mừng.
Thích ·  ·  · 39 phút trước gần Ho Chi Minh City · 

29 commentaires:

 1. Rõ đẹp mặt anh Bình Ruồi và anh Ba D. !!!!!

  RépondreSupprimer
 2. Bo phieu "tin nhiem" tro vo van!!!!!

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Phen này các nghệ sỹ hài thất nghiệp là cái chắc. Làm sao họ có thể qua mặt gần 500 siêu diễn viên kịch-hài của đoàn "KỊCH-RỐI-HÀI" mang tên QUỐC HỘI.

   Supprimer
 3. Ôi dào ơi, các bác nói mặc các bác. Tôi vẫn được tín nhiệm khi cộng hai loại phiếu lại đó là tín nhiệm cao + tín nhiệm.

  Cứ quá bán là OK mà. Thế là zui rồi.

  Cách làm của Việt Nam làm cả thế giới khâm phục. Ha ha

  RépondreSupprimer
 4. Hoan hô đại tướng Nguyễn Chí Thanh
  Anh về phân bắc phân xanh đầy nhà
  ( Thơ Bác viết cho đại tướng NCT).
  Hoan hô CÔ GÁI ĐỒ LONG tái xuất giang hồ ! Cô em gái có biết tin nầy không ? Sự thật, không tuyên truyền nói xấu lảnh tụ, càng không phải thế lực thù địch bên ngoài, càng không phải diển biến hòa bình từ bên trong v.v..
  Ông thứ trưởng bộ công an Nguyễn Khánh Toàn đã và đang xây dựng cơ ngơi tại quê hương của ông ở Quảng Trị, vì quá chán cảnh " Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu" ,nên chúng ta sẽ có thêm 1 thi sĩ tự phát nữa mất ngủ để làm thơ " không biêt con cá hanh có gặp con cá hanh khác ? có biết nói hello tử tế hay không ? " , không biết bà con xứ Quảng Trị và Huề có vui hay ..
  Lòng riêng mừng rỡ khôn cầm
  Sợ thay mà lại mừng thầm cho ai
  Không xa làng của ông NKT là 1 làng mà có 2 họ có nhà thờ tộc ,1 của họ Lê của ông Lê Duẩn và 1 của họ Đoàn của cố trung tướng(?) Đoàn Khuê. Tuy nhiên phía bên họ Đoàn lại còn có Việt Kiều bên Mỹ bỏ tiền ra nên nhà thờ tộc họ Đoàn bề thế hơn họ Nguyễn.(1)
  Nhà văn Trần Mạnh Hão hãy đợi đấy mà bình Kiều, vịnh Kiều, họa Kiều, lẩy Kiều...Vì sẽ có 1 ngôi sao xuất hiện trên vòm trời thi ca Quảng Trị nói riêng và VN nói chung.
  Chào em

  (1) Phía bên họ Nguyễn của ông Nguyễn Khánh Toàn cũng đã xây cất xong nhà thờ tộc Nguyễn của ông trên đất ông bà đề lại( Không lấy đất của người khác), nhưng so với 2 nhà thờ tộc ở trên thì của ông NKT nhỏ hơn nhiều.

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. TB: Thương cha thương mẹ thương chồng
   Thương Đồ Sơn có 1 thương Đồ Long tới 10.
   Về chuyện bầu cử chiều nay anh la cà tại các quán cà phê, nghe thiên hạ bàn rần rần giống như ĐL đã nghe. Anh không buồn để ý , thà nói chuyện với đầu gối của mình còn hơn !
   Nhưng nhắc chuyện bầu cử , anh lại nhớ tới còm nào đó , mơ mộng vào năm 2019, Việt Nam có chính phủ mới, đặc biệt chỉ toàn là những ANH THƯ . Phần ĐL anh nghĩ chức bộ trưởng trong chính phủ của tổng thống Nguyễn Phương Uyên dành cho ĐL không thích hợp . Sở trường của ĐL là phóng viên không biên giới, hay là câu lạc bộ vỉa hè. Nên anh có ý kiến bàn với em trước, trước khi anh gởi kiến nghị lên bộ trưởng thông tin văn hóa kiêm bộ trưởng thương binh xã hội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ĐL được làm phát ngôn viên bộ ngoại giao , thay thế ông Lương Thanh Nghị vì ! Ông LTN nầy chán bỏ mẹ, vì mổi lần ông đốp chát lại người đồng nhiệm là ông Hồng Lỗi , y như là ai đó vặn dây cót ở phía sau lưng của ông , cũng chừng đó từ lặp đi lặp lại y như là 1 rô bốt.
   Nêú trong tương lai ông Hồng Lổi chứng minh ở đâu có Tàu khựa là ờ đó là lảnh thổ của người Tàu , hay người tìm ra châu Mỹ đầu tiên không phải là ông Kha Luân Bố mà là người Tàu nên châu Mỹ là của người Tàu, tết nguyên đán tiếng Anh dịch là luna newyear hay tết trung thu cũng là tết dùng âm lịch mặt trăng , nên mặt trăng cũng là của người Tàu v.v...thì phát ngôn viên xóm nhà lá ĐL đốp chát lại ngay. Để ông Nghị về nhà đuổi gà cho vợ và ngâm câu thơ ..anh hùng đâu phải đấng mày râu...
   Thứ nhất, ĐL sẽ đòi lại 2 tỉnh mà nhà quân sự , chính trị Quang Trung đã đòi vua Càn Long và muốn cưới con gái của Càn Long.Việc cưới hỏi thì con gái của vua Càn Long đâu còn , nên yêu cầu được cưới con gái của vua Tập Cận Bình cho con trai của vua Nguyễn Phú Trọng.
   Thứ hai ,ĐL trưng bằng chứng "rõ ràng không thể chối cải được....chúng tôi cực lực phản đối..." rằng Giao Chỉ là của VN ,Mã Viện đã đóng cột đồng làm mốc biên giới ở địa phận tỉnh Quảng Tây làm biên giới đất Hán**

   Chào ĐL lần nữa.

   **Xin đọc " 192 BÀI THƠ CHỮ NHO CỦA NGUYỄN DU" của Bùi Hạnh Cẩn , do nhà xuất bản văn hóa thông tin năm 1996.
   Tôi có nghe kể rằng , sau khi cột đồng dựng lên, đồng bào ta mỗi khi đi ngang qua biểu tình bằng ném 1 cục đất vào cột đồng , ngày tháng trôi qua đất càng ngày càng nhiều, đến nổi gần lấp cột đồng luôn.

   Supprimer
 5. Cac bac nha ta lam ca the gioi kham phuc ve cai cach bo phieu nay . Xua nay dung 1 ko 2 lai co kieu tin nhiem cao va tin nhiem roi tin nhiem thap

  RépondreSupprimer
 6. Chính phủ điều hành tốt hay xấu gì thì cũng là theo 'ý Đảng'. Do đó cũng nên tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm giành riêng cho Cụ Tổng nữa chứ nhỉ? Cụ Tổng là kẻ ăn trên ngồi trước trong guồng máy chính phủ theo đúng tôn chỉ 'đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý'. Mũi dại thì lái chịu đòn, cụ giáo Tổng dạy dỗ 'học và nàm theo tư tưởng HCM' cả mấy năm nay thế lào mà uy tín và đạo đức của nội các chính phủ, đảng viên càng ngày càng be bét, suy đồi đến nông nỗi thế này thì thiết nghĩ 'công lao' của cụ Tổng với dân với nước là..."to lớn" lắm. Một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm giành riêng cho cụ giáo Tổng để biết 'lòng dân' tri ân Đảng do Cụ giáo đứng đầu như thế nào là điều rất nên làm, phải không, thưa cụ giáo Tổng? Cụ giáo xua tay từ chối vì ngại tổ chức tốn kém à? - Cụ không cần phải no, 'Đảng no' nhiều quá rồi nên việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giành cho Cụ giáo lần này xin để cho 'dân no' một lần, Cụ giáo nhé!... Vậy xin Quốc hội cho mời 'thầy phong thủy' Minh Thông xủ quẻ định ngày lành tháng tốt để tiến hành nghi lễ bỏ phiếu tín nhiệm cho Cụ giáo được kết quả mỹ mãn.

  RépondreSupprimer
 7. bạn của Hoài Linh11 juin 2013 à 14:03

  Làm cách nào để cơ cấu anh bạn Hoài Linh của chúng ta vào quốc hội để thi thố tài năng hở các bác?

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Hoài Linh vào là thua ngay. Giàn diễn viên hài thượng thặng như thế anh Linh so thế nào được?

   Supprimer
  2. Càng ăn càng mê!!!...

   Supprimer
 8. Anh Chênh ơi ,
  Quốc hội bỏ phiếu xong thì tới dân (QH bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu, thì dân cũng bỏ phiếu tín nhệm tâp thể QH do dân bầu vậy ),anh tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm tập thể quốc hội cho dân bỏ phiếu tiếp. Ngắn gọn chỉ tín nhiệm hoặc bất tín nhiệm thôi, khỏi cao thấp chi cho mệt.
  Cám ơn Anh

  RépondreSupprimer
 9. Theo bản công bố, chỉ thấy có 3 hạng "tín nhiệm thấp", "TN cao" hoặc "TN vừa" Nếu tui không nhầm thì mấy ông bà nghị gật chỉ có một sự lựa chọn là "tín nhiệm" mà thôi. Trời ạ, nếu quả đúng vậy thì ngay cả đối với một kẻ phá hoại, một kẻ bất lương hay tên đại bịp thì vẫn không được phép bất tín nhiệm! Nếu tổ chức lấy ý kiến, mà kết quả chỉ toàn là tín nhiệm từ "tín nhiệm" đến "tín nhiệm" thì lấy ý kiến làm chi hả trời ? đúng là trò hề trẻ con.
  Còn nếu có hạng "bất tín nhiệm" mà không thấy ai có dù chỉ là một phiếu thi đìèu này lại càng diễu dở hơn, nó cho thấy mức độ dân chủ tuyệt vời của "quốc hội ta" và sự tài đức anh minh của các bậc "phụ mẫu chi dân", hehe.

  RépondreSupprimer
 10. bỏ phiếu tín nhiệm các vị đan bảo không biết thế nào chứ dân tui
  vui mà vui gượng kẻo là
  ai tri ân đó mặn mà với ai

  RépondreSupprimer
 11. Việt Nam ta là cường quốc chính trị các ông ạ ! Tôi muốn khẳng định lại điều này như cái hồi còn học NQTW BCH khoá 4 vậy ! Cha nào nghĩ ra cái vụ lấy phiếu tín nhiệm này quả là siêu , đề nghị TW phải khen thưởng xứng đáng. Ông bạn cựu chiến binh bên nhà đã một thời khói lửa trong kháng chiến chống Mỹ chiều nay mới bước vào nhà tớ đã oang oang cái miệng: Linh ơi ! Phải đi làm mấy lon thôi ! Tuồng " hát chèo" qúa hay đã hạ màn rồi ! Hay ! Hay...!

  RépondreSupprimer
 12. Chờ chó đẻ coi bộ hay hơn,lịt mịa

  RépondreSupprimer
 13. Nhìn cái bầy đại biểu hớn hở bỏ phiều ma lòng mình nôn nao muốn ói.

  RépondreSupprimer
 14. Lần này lấy phiếu tín nhiệm là để bảo nhau. Lần sau bỏ phiếu bất tín nhiệm đúng vào cuối nhiệm kỳ.

  OK tôi hạ cánh an toàn. Chào các bác Cuốc hội còn ở lại nhé.

  Bye Bye!

  RépondreSupprimer
 15. Một đàn người ngọng đứng í uông
  kháo bảo rằng nhau chẳng bấm chuông
  phen nầy cương quyết ông bầu phiếu
  nghị trường bao nhiêu anh vở đâù
  bầu xong khoan khoái tôi cùng bác
  chúng ta đều đạt tín nhiệm cao
  thổi lửa lên cao nhìn cho rỏ
  còn cái cách chi nửa hả ông
  lòng vòng lẩn quẩn tôi cùng chú
  quốc hội chi đâu thấy phát rầu .
  lần sau xin bác đừng bầu phiếu
  kẻo mất công toi nghìn tấn thóc
  dân đen bật khóc bác thợ lò
  cách làm không mới chỉ thấy lo
  bao giờ cho đến ngày vui ấy
  thiên hạ đua nhau đập ...........................

  RépondreSupprimer
 16. ông hùng nói đúng lắm chỉ duy nhất có ở việt nam chứ thế giới làm gì có cái kiểu ba cấp tín nhiệm thế đâu. đất nước be bét thế này đâu phải do lỗi của lãnh đạo mà là tại dân ngu nên dân mới là người phải nhận mức phiếu tín nhiệm thấp.

  RépondreSupprimer
 17. Tín nhiệm thấp tức là thiếu tin tưởng. Là đảng viên. là đại biểu, là con cháu trong nhà mà thiếu tin tưởng vào lãnh đạo thì đó là ..cái ggiiì?? Là suy thoái đạo đức chứ ở đâu nữaaa?? Vậy, phải xử lý tới bến 160 mống suy thoái dám giỡn mặt d/c thủ tướng!! Chết các chú rồi nhá!Lo chạy thuốc đi, dính bẫy rùi!!

  RépondreSupprimer
 18. Người Việt Yêu Nước11 juin 2013 à 19:51

  Tại sao các bác lại cứ "chúi mũi" vào kết quả: cao, thấp hay vừa vừa làm gì cho rách việc. Nên phân tích qua kết quả này : phe nào đang thắng thế phe nào mới là chuẩn.

  RépondreSupprimer
 19. người Cà Mau11 juin 2013 à 21:46

  Người xưa thường nói "Đã làm hề thì đừng làm quan, đã làm quan thì đừng làm hề" nhưng dưới chế độ XHCN Việt Nam ưu việt, mấy anh quan trong quốc hội làm hề, tục hết biết luôn.

  RépondreSupprimer
 20. hai thằng này cho về chăn trâu la vừa

  RépondreSupprimer
 21. tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp ..cũng là tín nhiệm mà!

  RépondreSupprimer
 22. Báo Người Lao động: Đây là lần đầu tiên Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao theo chức năng của mình về công tác nhân sự và đây cũng là Quốc hội ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI thực hiện việc này.
  cách đây 7 giờ 50 phút từ Thế Dũng, Báo điện tử Người Lao động

  ĐÁNG ĐƯA VÀO KỶ LỤC GUINNESS VÌ LÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN TRÊN TG ĐÃ ĐI TIÊN PHONG TRONG VIỆC NÀY ! (NGHĨA LÀ CHƯA CÓ NƯỚC NÀO LÀM) .

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Tiên phong đâu phải thứ gì cũng hay, người ta thấy nó hài quá nên chắc cũng có nơi làm nhưng mà trên sân khấu, không phải ngoài đời

   Supprimer
 23. Nếu lấy chữ "tin nhiệm" làm chuẩn thì ai cũng được "tín nhiệm" ?. Hãy đặt tên cho giới lãnh đạo VN hiện nay là nhóm "lặp lờ" : nói lập lờ, viết lập lờ,hành động lập lờ... Kẻ "điêu" đang tiếp tục "xiết", tiếp tục mị và xem thường nhân dân - họ là những người không xứng đáng tất cả.

  RépondreSupprimer