06/06/2013

PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5

Ngày 3/6/2013 những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã gửi cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và một số Đại biểu Quốc hội bản Phản đối Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 5. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Bauxite Việt Nam

Chúng tôi, những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký trực tiếp của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã được trao tận tay Uỷ ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp (UBDTSDHP) ngày 4-2-2013, cùng với những người đã nêu những ý kiến khác với bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội công bố để lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 2-1-2013, kiên quyết phản đối bản Dự thảo Hiến pháp ngày 17-5-2013 (DTHP) do UBDTSĐHP trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII, vì những lý do sau đây:

1- Về nội dung, trong khi nhân dân mong đợi một sự đổi mới thể chế chính trị theo hướng thật sự dân chủ, tạo sức mạnh cho sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, thì bản DTHP mới này hầu như không thay đổi so với Dự thảo lần đầu đưa ra lấy ý kiến nhân dân, mà còn có điểm kém hơn, thậm chí thụt lùi rõ nét so với Dự thảo đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 4-2013.
DTHP vẫn khăng khăng bám giữ thể chế toàn trị của một đảng gắn với ý thức hệ và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lênin, một học thuyết tuy đã có vai trò lịch sử nhất định trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc nhưng nay đã bị thực tế chứng minh rõ là không tưởng và có nhiều sai lầm được coi là nguyên lý xây dựng xã hội mới, dẫn tới sự sụp đổ chế độ chính trị-xã hội ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa cách đây hơn hai mươi năm, và vì vậy đã bị loài người tiến bộ bác bỏ.
Việc hiến định sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với xã hội và nhà nước là biểu hiện rõ nét nhất của tinh thần phản dân chủ; tự nó đã khiến cho những điều ghi trong DTHP về quyền lực của nhân dân và của các tổ chức do dân bầu cũng như các quyền cơ bản của con người và của công dân chỉ là cái vỏ, không có thực chất, như đã thể hiện rõ trong thực tế nước ta nhiều năm qua.
Duy trì sự độc quyền toàn trị của giới cầm quyền nhân danh ĐCSVN chi phối toàn bộ quyền lực nhà nước và hệ thống chính trị là nguyên nhân cơ bản khiến cho đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và đang bị thách thức trầm trọng về nhiều mặt như hiện nay. Sự độc quyền toàn trị cũng là nguyên nhân gốc hủy hoại vai trò lãnh đạo của ĐCSVN.
DTHP đi ngược lại xu thế tiến bộ của loài người về những quan điểm cơ bản của thể chế chính trị trong thời đại ngày nay như quyền lập hiến thuộc về nhân dân, nhà nước tam quyền phân lập, đa sở hữu tư liệu sản xuất kể cả đất đai… Việc giải trình DTHP nhằm phản bác những quan điểm ấy đều theo lối mòn, dựa vào những lập luận giáo điều, khoác cái áo gọi là sự đồng thuận của đông đảo nhân dân.
Trải qua nhiều thập kỷ không nề hy sinh, gian khổ đấu tranh giành độc lập, thống nhất để xây dựng xã hội tự do, dân chủ, dân tộc ta không thể chấp nhận một Hiến pháp phản khoa học, phản tiến bộ và phản dân chủ như vậy.
2- Quá trình tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, như UBDTSDHP trình bày trước Quốc hội, được đánh giá “thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trịđã có hơn 26.091.000 lượt ý kiến góp ý của nhân dân với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức; ý kiến của nhân dân đã được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực”. Nhưng trong thực tế, ai cũng thấy cuộc sinh hoạt chính trị kiểu này mang nặng tính hình thức, áp đặt và quá tốn kém. Mọi ý kiến về những điều cốt yếu khác với quan điểm hoặc ý muốn của cơ quan lãnh đạo đều không được chấp nhận, thậm chí không được công bố và thảo luận công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà chỉ bị phê phán, quy kết một chiều. Không những các ý kiến hợp lý mang tính xây dựng của các tầng lớp nhân dân, mà cả một số quan điểm sát thực tế, hợp lòng dân từ phía Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đều bị bỏ qua.
Tóm lại có thể nói rằng: Sự bảo thủ đến ngoan cố của một bộ phận trong giới lãnh đạo đang biến công việc hệ trọng về sửa đổi Hiến pháp thành một màn kịch chính trị.
Chúng tôi mong các đại biểu Quốc hội thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về những điều quan trọng của Hiến pháp đang còn ý kiến khác nhau, yêu cầu UBDTSĐHP và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với lãnh đạo ĐCSVN và Chính phủ tôn trọng các ý kiến khác với Dự thảo, thẳng thắn công bố các ý kiến ấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thảo luận thật sự dân chủ, bình đẳng, công khai trên các diễn đàn, qua tranh luận mà xác định chân lý và tạo sự đồng thuận, từ bỏ cách lấy ý kiến theo kiểu áp đặt tư duy, quy kết tùy tiện.
Chúng tôi đề nghị Quốc hội làm mọi việc cần thiết tạo ra sự đồng thuận lớn nhất trong nhân dân theo tinh thần dân chủ về những vấn đề trọng đại cần phải đạt được trong Hiến pháp sửa đổi lần này và sớm quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về những vấn đề cốt lõi của Hiến pháp để có thời gian chuẩn bị và làm tốt công việc quan trọng và mới mẻ này. Đất nước đang rất cần một hiến pháp dân chủ để sớm thoát khỏi tình trạng bế tắc đầy nguy hiểm hiện nay, mở ra một thời kỳ phát triển mới vì một Việt Nam độc lập – tự do – hạnh phúc. Vì thế không nên câu thúc về thời gian, mà cần bảo đảm thật sự quyền quyết định của nhân dân đối với Hiến pháp. Nếu làm vội chỉ cốt thông qua DTHP như đã trình Quốc hội thì sẽ là tai họa cho đất nước. Nhân dân trông đợi các đại biểu Quốc hội hãy đại diện cho nguyện vọng của cử tri, nói lên tiếng nói của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp.
Chúng tôi tin tưởng đồng bào trong và ngoài nước nhận rõ việc sửa đổi Hiến pháp lần này là cơ hội thuận lợi để cải cách thể chế chính trị, đòi hỏi phải kiên trì đấu tranh để từng bước dân chủ hóa xã hội, xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân, vì dân, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Quá trình đấu tranh này cũng là quá trình hòa giải, hoà hợp dân tộc, khép lại quá khứ, vượt qua mọi định kiến, hướng tới tương lai của đất nước và dân tộc. Mỗi người chúng ta, tùy theo cương vị và hoàn cảnh của mình hãy góp sức một cách thiết thực và hiệu quả vào quá trình vận động dân chủ bằng các hình thức đấu tranh ôn hòa, công khai, minh bạch.
Chúng tôi mong đợi mọi người có lương tri trong hệ thống chính trị hiện nay nhận rõ sự thật, đứng về phía nhân dân, ủng hộ nhân dân trong sự nghiệp vinh quang và khó khăn này.
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN
 1. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
 2. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
 3. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
 4. Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM
 5. Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 6. Hoàng Dũng, PGS TS, Trường Đại học Sư phạm TP HCM
 7. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM
 8. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
 9. Phan Hồng Giang, TSKH, nhà nghiên cứu văn hoá, Hà Nội
 10. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM
 11. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 12. Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 13. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
 14. Hà Thúc Huy, PGS TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM
 15. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
 16. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
 17. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM
 18. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
 19. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thông tin TPHCM, TP HCVM
 20. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
 21. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
 22. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
 23. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
 24. Hạ Đình Nguyên, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
 25. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 26. Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM
 27. Hoàng Xuân Phú, GS TS, Viện Toán học, Hà Nội
 28. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
 29. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
 30. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
 31. Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM
 32. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội
 33. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên văn hóa, TP HCM
 34. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 35. Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
 36. Hoàng Tuỵ, GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
 37. Nguyễn Hữu Vinh (anhbasam), luật sư, doanh nhân, Hà Nội
 38. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội
 39. Lưu Trọng Văn, nhà báo, TP HCM
 40. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế

13 commentaires:

 1. Đảng kêu gọi người dân đóng góp làm gì cho mất thì giờ và tiền bạc . Đảng ta muốn độc tài , độc đãng thì cứ như thế mà làm , thằng nào có ý kiến phãn động thì tử hình ngay tức khắc , không cần tòa án chi cả ! Hít Le vạn vạn tuế , cong sãn muôn năm ..

  RépondreSupprimer
 2. Đồng ý !
  Đồng ý !
  Đồng ý !

  RépondreSupprimer
 3. Bài này viết quá đúng. Đảng cộng sản vì lợi ích của đảng viên cứ nhắm mắt làm ngơ, lừa dân, mị dân thì sau này sẽ trả giá và lịch sử sẽ phán xét.

  RépondreSupprimer
 4. Ủng hộ các nhân sỹ. Tôi đã ký tên vào KN72 và muốn những kẻ trơ lỳ phải thay đổi

  RépondreSupprimer
 5. Thưa anh Chênh ,

  Nếu anh thấy còm này quá 'nhạy cãm' thì đừng đăng . Cám ơn ,

  Trong các cuộc biểu tình gần đây : tôi nhận thấy nhiều người mặc THƯỜNG PHỤC (ko biết là ai) và dân phòng (vì có mang băng đỏ ở tay) rất lực lưỡng và đẹp trai . Thế sao họ nở nào đàn áp những người dân oan và người biểu tình - trong đó có các cụ già trên 70 tuổi và phụ nữ yếu đuối !
  Cứ 4 thanh niên khõe mạnh sốc nách 1 người dân oan hoặc biểu tình (BT) , đẩy hay xô lên xe buýt !
  Bên Cambodia , khi dẹp biểu tình , CS phải mặt SẮC PHỤC đàng hoàng ! Các bác cứ xem TV thì thấy : họ mang khiên , đội mũ bảo vệ và tay cầm gậy ngắn . Họ thực hành từng bước trong quy trình giải tán BT (được áp dụng nhiều nước , kễ cã Mỹ) :
  1/ Trước nhứt họ bắt loa kêu gọi giải tán ; nếu người BT không giải tán thì áp dụng bước 2 .
  2/Thụ động chấp nhận bị ném đá (tôi thấy họ dùng khiên che đầu và mặt để khỏi trúng đá do người BT ném) và từ từ tiến lên .
  3/Nếu người BT ko chịu rút , tiếp tục đứng tại chổ , sẽ bị bắt hay ăn gậy (nếu tấn công CS) ! Sau đó , sẽ bị đưa lên xe buýt về bót để chụp hình , lăn tay , (và có thể đóng tiền phạt) và sau đó được thã . Nếu có hành hung CS , sẽ ngồi tù theo quy định cũa luật pháp .
  Tôi KHÔNG thấy người nào trong đám CS mặc thường phục ; và cũng KHÔNG thấy người nào mặc THƯỜNG PHỤC lại có quyền bắt người như CAVN ! CS Cambodia đang thực hành "Nhà nước Pháp quyền" đấy các bạn !
  Xin xem ở : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/06/130604_cambodia_strikes_av.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1

  RépondreSupprimer
 6. Lại đàn gẩy tai trâu thôi, không ăn thua. Chỉ còn cách dùng dao chọc tiết!

  RépondreSupprimer
 7. Đất nước Việt Nam với tình hình như hiện nay có thoát ra được sự sai lầm trì trệ trầm trọng này, phải nhờ những người hiểu biết và dám nói thật như các vị này. Cứ nói, nói hoài, nói mãi, lâu tai trâu cũng thủng!
  Với tư cách 1 người dân bị tước đoạt quá lâu những cái đúng lý ra mình phải được hưởng ở 1 xã hội công bằng và dân chủ, xin chân thành cám ơn những vị tâm huyết này.

  RépondreSupprimer
 8. Ủng hộ 72 nhân sĩ yêu nước!

  RépondreSupprimer
 9. Đó chính là bản chất của CNCS đó, bắt bớ, đánh đập có cần chi xét xử.....

  RépondreSupprimer
 10. Thưa các bác ,

  Câu chuyện giả tưởng này tuy đã được viết cách đây mấy năm , (nhưng vẫn còn giử tính thời sự) , dựa trên bức xúc cũa tôi đối với những cái chết tại các đồn CA hay trại tạm giam cũa các công dân khỏe mạnh ( tất cả đều do "trúng gió" , "cãm mạo" hay "tự tử" ,hay "sốt xuất huyết" trong một cái chết mới đây , v.v... - theo thông báo cũa CA Việt nam )

  ----

  Cộng hòa Xã hội Chũ nghĩa Việt Nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội ngày 01 - 01 - 2014 .

  Bộ Công An và bộ Tư Pháp xin trân trọng thông báo cho các tầng lớp nhân dân được rỏ :

  Từ ngày có thông báo này , Công an chĩ được quyền bắt quí vị về đồn trong trường hợp quí vị ĐANG QUẢ TANG PHẠM PHÁP NGHIÊM TRỌNG (thí dụ như đang cướp có vũ khí hay đánh người gây thương tích nghiêm trọng , v.v...) hay CÓ LỊNH TRUY NẢ hay CÓ TRÁT TÒA .
  Ngoài ra , luật pháp cho phép quí vị được quyền mời luật sư làm nhân chứng lúc công an hỏi cung quí vị . Nếu quí vị có lợi tức thấp , công an sẽ cung cấp luật sư MIỄN PHÍ cho quí vị . Hơn nữa , việc hỏi cung của công an sẽ KHÔNG giá trị nếu KHÔNG CÓ luật sư của quý vị chứng kiến .
  Ngoài ra , nếu xét thấy quí vị không gây nguy hiễm cho xã hội , quý vị được quyền TẠI NGOẠI HẦU TRA sau khi đóng một số tiền thế chân do tòa ấn định .
  Trân trọng kính chào đoàn kết trong tinh thần thượng tôn pháp luật .

  Bộ trưởng bộ Công An và Bộ trưởng Bộ Tư Pháp  ( đã ký )  ===========
  Nhận xét : Cầu mong câu chuyện giả tưởng này sớm biến thành hiện thực .

  RépondreSupprimer
 11. Ở VN mà tổ chức thăm dò dư luận kiểu đó là bị nhốt trước khi có kết quả à

  RépondreSupprimer
 12. đề nghị đem 72 thằng này ra trường sa, trấn nước ,neo cho cá ăn để mang lại sự bình yên thịnh vượng cho đất nước.

  RépondreSupprimer
 13. trừ ra 32 người còn 40 thằng thôi phải tru di tam tộc để làm gương.

  RépondreSupprimer