18/11/2013

'THÁCH BÁO NHÀ NƯỚC TRANH LUẬN VỀ HIẾN PHÁP'

Đại diện nhóm kiến nghị 72
Tiến sỹ Quang A (thứ 3, trái, hàng sau) trong lần đầu tiên trao kiến nghị 72 cho chính quyền

Một đồng chủ xướng kiến nghị 72 về cải cách hiến pháp ở Việt Nam thách thức truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam tranh luận với ông về Hiến pháp.
Hôm 15/11/2013, nhóm chủ xướng kiến nghị 72 và những người ủng hộ đã gửi tới Chủ tịch Quốc hội Việt Nam một bức thư và Bấmlời kêu gọi dừng việc thông qua bản dự thảo sửa đổi hiến pháp Việt Nam.
"Chúng tôi cũng không cần họ trả lời, chúng tôi ra một lời kêu gọi và yêu cầu ông Sinh Hùng khi nhận được bản đó, thì gửi cho các Đại biểu Quốc hội,Tiến sỹ Nguyễn Quang A, người đứng tên một 
Bấmbức thư gửi đích danh Chủ tịch Quốc hội, trong đó có kèm lời kêu gọi và danh sách 165 người ký tên tính tới ngày thứ Sáu, cho rằng nhóm kiến nghị và những người ủng hộ đã đạt được mục đích của mình, bất chấp việc chính quyền có quan tâm ý kiến của họ hay không.
"Về mặt giấy tờ nó là thế, nhưng tôi nghĩ rằng các Đại biểu Quốc hội có lẽ người ta cũng đã đọc được lời kêu gọi của chúng tôi rồi."
Mục tiêu chủ yếu của nó là khởi động một phong trào học tập, một phong trào trong toàn dân, một phong trào tranh luận, nhất là trong giới trẻ, tìm hiểu về Hiến pháp, tranh luận, thảo luận, và đấy là đối tượng chính"
TS Nguyễn Quang A
"
Tiến sỹ Quang A cho rằng việc trông đợi chính quyền đảo ngược việc bỏ phiếu thông qua bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi là một việc 'hão huyền', tuy nhiên nhấn mạnh:
"Thực sự ngay từ đầu năm, khi kiến nghị 72 được khởi xướng ra, những người khởi xướng cũng không đặt mục tiêu hàng đầu là các đại biểu Quốc hội này người ta sẽ hiểu và thay đổi, hay là người ta sẽ làm ra một hiến pháp thực sự là hiến pháp."
Ông giải thích thêm rằng lẽ ra đòi hỏi đầu tiên là phải đòi hỏi 'có một chế độ bầu cử thực sự dân chủ' để người dân có thể bầu ra 'những đại biểu đích thực', và những đại biểu này khi được sự ủy thác của cử tri 'mới có quyền thảo ra một bản hiến pháp'.

'Thách thức tranh luận'

Tiến sỹ Quang A giải thích mục đích của kiến nghị 72:"Mục tiêu chủ yếu của nó là khởi động một phong trào học tập, một phong trào trong toàn dân, một phong trào tranh luận, nhất là trong giới trẻ, tìm hiểu về Hiến pháp, tranh luận, thảo luận, và đấy là đối tượng chính, chứ không phải đối tượng chính là các đại biểu Quốc hội, hay là giới chính quyền đương chức.
"Nếu có những sự biến chuyển gì đấy trong Quốc hội hay của giới cầm quyền đương chức, thì kết quả đó chắc chắn cũng sẽ được hoan nghênh, nhưng mà đó chỉ là kết quả phụ mà thôi, và với cách đặt vấn đề như thế, chúng tôi không lạ gì cách phản ứng của người ta."

Khi được hỏi phải chăng đây chính là lý cớ mà có tờ báo trong nước, như tờ Quân đội Nhân dân, dựa vào đó để coi 'kiến nghị 72' là một dạng mưu đồ 'diễn biến hòa bình' chống phá chế độ và nhà nước cộng sản, ông Nguyễn Quang A nói:
Quốc hội Việt Nam khóa 8, kỳ họp thứ 6
Ông Quang A hy vọng các đại biểu Quốc hội đã biết được lời kêu gọi của nhóm kiến nghị 72
"Tôi thách báo Quân đội Nhân dân tranh luận với chúng tôi. Còn vu cáo chúng tôi thì cái chuyện đó là chuyện thường nhật của báo Nhân dân và báo Quân đội (Nhân dân), không có gì là lạ cả."
Nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu phản biện IDS (đã tự giải tán) nêu quan điểm: "Tôi chỉ hỏi những tác giả muốn cuộc chuyển đổi hòa bình, tức diễn biến hòa bình mà họ nói như vậy, hay là họ muốn diễn biến không hòa bình?"
"Bản thân chính ông tổ của họ là ông Marx, ông cũng nói rằng toàn bộ sự việc là sự thay đổi, đấy là cốt lõi của triết lý Marx."

'Tát nước theo mưa'

"
Đúng ngày Quốc hội khóa 8 của chính quyền khai mạc kỳ họp thứ 6, trong đó có nội dung thông qua bản dự thảo hiến pháp 1992, sửa đổi năm 2013, tờ Quân đội Nhân dân đã đăng tải một bài báo kê gọi 'Cảnh giác trước lời kêu gọi “tạm dừng” sửa đổi Hiến pháp.'
Tại tuyên bố xã hội dân sự, họ đòi hỏi Đảng ta phải cải cách thể chế chính trị, chuyển từ chế độ "toàn trị" sang "dân chủ", mở đầu bằng việc sửa đổi Hiến pháp"
Quân đội Nhân dân
Bài báo trong mục chính luận hôm 20/10/2013 nói: "Chúng ta phê phán hiện tượng lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để “cài đặt” những mưu đồ chính trị đen tối, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc."
Gọi một số phong trào dân sự trong nước là 'tát nước theo mưa', tờ báo viết: "Gần đây, xuất hiện những lời kêu gọi, những bản tuyên bố, kiến nghị của một vài nhóm người kiến nghị Quốc hội tạm dừng thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
"Một ví dụ điển hình của trào lưu 'tát nước theo mưa' là Tuyên bố xã hội dân sự ra đời ngày 23-9-2013, có nội dung cốt lõi liên quan đến sửa đổi Hiến pháp.
"Tại tuyên bố xã hội dân sự, họ đòi hỏi Đảng ta phải cải cách thể chế chính trị, chuyển từ chế độ 'toàn trị' sang 'dân chủ', mở đầu bằng việc sửa đổi Hiến pháp.
"Họ kiến nghị Quốc hội dừng thông qua bản Hiến pháp sửa đổi, kéo dài thời gian thảo luận về Hiến pháp để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm tinh thần từ những bản Dự thảo khác do chính các 'nhà dân chủ, cấp tiến' biên soạn."

'Phục tùng đa số'


Bài chính luận của báo BấmQuân đội Nhân dân cho rằng ý kiến của nhóm kiến nghị 72 chỉ là ý kiến của một thiểu số và phải tuân thủ nguyên tắc 'thiểu số phục tùng đa số'.
GS Ngô Bảo Châu
Tờ Quân đội Nhân dân cũng trích dẫn ý kiến của GS Ngô Bảo Châu phát biểu về kiến nghị 72
"Ngay cả bản dự thảo của nhóm 72 nhân sĩ, trí thức cũng đã được Ủy ban soạn thảo tiếp nhận, ghi nhận sự đóng góp và các hạt nhân hợp lý. Nhưng như thế không có nghĩa áp đặt, bắt buộc cơ quan lập pháp phải đưa quan điểm, nguyện vọng của số ít, của một nhóm người thay cho ý chí, nguyện vọng của hàng chục triệu người."
Bài báo cũng dẫn ý kiến của Giáo sư Ngô Bảo Châu, một đồng chủ trì trang "BấmCùng viết Hiến pháp" trong khi phản biện quan điểm của nhóm kiến nghị 72:
“…Có người đồng ý với bản Dự thảo Hiến pháp do 72 nhân sĩ, trí thức đăng, có người không. Cá nhân tôi không đồng ý với việc bắt buộc mọi người phải phát biểu ý kiến của mình về bản Dự thảo Hiến pháp của 72 nhân sĩ, rồi mới có quyền phát biểu về Hiến pháp,” ông Ngô Bảo Châu được báo Quân đội Nhân dân trích lược nói.
Hôm thứ Năm, lời kêu gọi dừng thông qua Hiến pháp sửa đổi của nhóm kiến nghị 72 và những người ủng hộ nêu quan điểm:
"Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, như đang được thảo luận và chuẩn bị thông qua tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII, về cơ bản vẫn như Hiến pháp hiện hành, thậm chí có một số điểm còn thụt lùi hơn trước.

"Điều đó có nghĩa là vẫn duy trì một nền tảng pháp lý lỗi thời của thể chế toàn trị, là nguồn gốc đã gây ra cho đất nước và nhân dân rất nhiều thảm họa, đặc biệt là cuộc khủng hoảng trầm trọng về chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội mà cả nước đang lâm vào và vẫn chưa có lối thoát," lời kêu gọi này viết.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire