23/12/2013

Cảm ơn Báo Hà Nội Mới giúp quảng bá sự kiện luật gia Lê Hiếu Đằng bỏ đảng

Võ Văn Tạo 

Vợ chồng nghệ sĩ Kim Chi tiếp luật gia Lê Hiếu Đằng tại nhà
Dưới tiêu đề “Hiện tượng Lê Hiếu Đằng và quy luật đào thải”, bút danh Hoàng Thu Vân, báo Hà Nội Mới ngày 23-12-2013 công kích luật gia Lê Hiếu Đằng về sự kiện ông vừa tuyên bố (xin lưu ý: tuyên bố, chứ không phải làm đơn xin ra) ra khỏi ĐCSVN.

Xin cảm ơn Hà Nội Mới, nhờ quý báo mà công chúng rộng rãi được công khai chuyền tay nhau thông tin vụ “động trời” này. Trước bài báo của quý báo, chỉ những ai thường xuyên online và quan tâm chính sự mới biết, và số người này không nhiều lắm.
Cũng xin cảm ơn báo Hà Nội Mới, nhờ quý báo, công chúng rộng rãi biết nguyên nhân luật gia Lê Hiếu Đằng bỏ đảng: “đảng không còn như trước, chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc” (theo cách diễn đạt “hiện đại” của giới trẻ: Chuẩn! Không cần chỉnh).

Trước nay, qua báo chí “lề đảng”, công chúng từng biết luật gia Lê Hiếu Đằng qua các cương vị: Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó tổng thư ký Ủy ban trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nguyên Tổng thư kí Uỷ ban nhân dân cách mạng khu Sài Gòn – Gia Định, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM. Tính tới 2013, ông có 45 tuổi đảng. Lê Hiếu Đằng là một trong các lãnh tụ sinh viên một thời lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị Miền Nam trước 1975, thành viên Ban chấp hành Tổng hội Sinh viên Sài Gòn và Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn.

Một lần nữa, xin cảm ơn quý báo, trình độ lý luận của bài báo (và trên hết là chân lý) chỉ cho thấy: không phải ĐCSVN đào thải luật gia Lê Hiếu Đằng, mà chắc chắn nhân dân sẽ đào thải bất cứ cá nhân, tổ chức chính trị nào, một khi họ trở thành lực cản đối với sự phát triển của đất nước, của dân tộc.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire