30/08/2016

VÕ VĂN THÔN TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG


Ngày 26/8/2016                    

                       Kính gởi chi bộ khu phố 4 P3 Q 3 Tp.Hcm

            Tôi là Võ Văn Thôn 76 tuổi, 51 tuổi Đảng, trong kháng chiến là phó bí thư quận ủy Q3B, sau 1975 đã qua các chức vụ: Chủ tịch UBND quận 3 và Giám đốc Sở Tư pháp Tp.HCM. Tôi được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập. Tôi xin báo cáo  chi bộ về việc tôi bị ép buộc kiểm điểm về việc tôi đăng ký ứng cử đại biểu quốc hội và HĐND Tp.HCM
             Năm nay(2016), tôi có tự đăng ký ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND Tp. Trước khi nộp đơn, tôi có báo xin ý kiến chi bộ, sau khi trao đổi ý kiến, bí thư chi bộ yêu cầu biểu quyết. Kết quả có 6 ý kiến đồng ý, không có ai biểu quyết không đồng ý. Có một số ý kiến đề nghị xin ý kiến cấp trên. Ngày hôm sau tôi nộp đơn ứng cử đại biểu quốc hội và HĐND Tp. Sau đó Đảng ủy Phường, Thường vụ quận ủy mời tôi ra Phường khuyên tôi nên rút đơn vì tuổi cao sức yếu. Sau đó Bí thư quận đến nhà đề nghị tôi có ý kiến về việc tự ứng cử để lập biên bản và cùng nhau ký biên bản. Sau đó Phường tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông báo số phiếu là 16/55 đồng ý ứng cử quốc hội và 18/55 đồng ý ứng cử HĐND Tp.

            Ngày 16/8/2016, Đảng ủy phường mời tôi thông báo chỉ thị của quận ủy q3 đề nghị tôi kiểm điểm về việc tự ra ứng cử vì không chắp hành các qui định trong Đảng.

            Việc tôi tự ứng cử là thi hành đúng qui định của luật pháp nhà nước Việt Nam và đã xin ý kiến chi bộ. Tôi được cơ quan bầu cử phát mẩu đơn và nhận đơn tự ứng cử của tôi, không hề đòi hỏi phải có ý kiến chấp thuận của tổ chức Đảng hay đoàn thể nào. Đảng ủy phường và quận ủy khi tiếp xúc với tôi cũng không hề nói là không cho phép mà chỉ khuyên tôi rút tên ứng cử vì tuổi già sức yếu. Khuyên thì tôi nghe và cám ơn sự quan tâm về sức khỏe nhưng tôi vẫn quyết định không rút đơn.

            Nay quyết định kỷ luật tôi là thể hiện Đảng không tôn trong luật pháp nhà nước Việt Nam. Tôi không thể chấp nhận một tổ chức đoàn thể đang hoạt động trong đất nước VN mà không chấp hành luật pháp VN. Vì vậy tôi quyết định rời khỏi Đảng từ hôm nay 26/8/2016.

            Tôi xin lỗi 2 anh Hai Nghị và Chín Kế đã giới thiêu tôi vào Đảng và xin lỗi những anh chị em đã được tôi vận động và giới thiệu vào Đảng. Xin chào tất cả anh chị em trong chi bộ.

                                                                           Võ văn Thôn

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire