26/09/2017

Khai trương lâu đài Ruby của con gái Võ Kim Cự


Karaoke Ru By va khai trương vài ba nay. Trên mng, người ta nói nhiu đến toà nhà này là ca con gái ông Võ Kim C, cu bí thư, cu ch tch tnh Hà Tĩnh.

Nói Ru By là ca con gái ông C hoàn toàn không sai. Nhưng nói rng người có tên là Võ Tú Hương, đi din ca công ty Đi Thành, đng tên ch s hu ca Karaoke Ru By, là con gái ông Võ Kim C thì hoàn toàn sai.

Ông Võ Kim C
có 2 người con. Con trai út tên là Võ Kim Sơn, công tác ti s Tài chính Hà Tĩnh. Con gái là Võ Th Thu – Phó ch tch hi liên hip ph n tnh Hà Tĩnh; chng ca cô Thu là ông Trn Văn Hoá, phó giám đc nhà máy nước Hà Tĩnh.

Khu đ
t mà nay là “lâu đài” Karaoke Ru By, trước đây là đt ca v chng ông giáo nghèo.
 

Trong quy hoch phát trin tây Hà Tĩnh, người ta “v” ra mt khu tài chính đ thu hi đt ca v chng ông giáo. Do được quy hoch khu tài chính nên tp th lãnh đo tnh này lúc by gi mi “đng thun” đ chính quyn thu hi đt.

Sau khi thu h
i khu đt, quy hoch khu tài chính t nhiên biến mt, mà thay vào đó là khu vui chơi gii trí.

Ch
Võ Tú Hương, cư trú ti TP. Vinh (không có liên quan máu m vi ông C), thông qua quan h bc cu, được phò mã “vi” vào tham gia d án.

Do v
chng ông giáo khiếu ni nên khu đt này mt tương đi nhiu thi gian mi xong th tc. Nay ông giáo đã qua đi vì bnh ung thư nhưng v ông vn tuyên b tiếp tc khiếu ni.

M
t lãnh đo tnh Hà Tĩnh, nói vi chúng tôi rng: “V này by lm, dân bc xúc lm, khiếu kin kéo dài…”.

Ông giáo đã qua đ
i, bà v tuyên b kin tiếp, nhưng Ru By thì c nghim nhiên khai trương hoành tráng!


Phm Vit Thng
(FB Ph
m Vit Thng)


Ti 22.9 khai trương, Ruby - Karaoke cho khách VIP, hàng trăm xe hơi sang trng đã tp trung ti đây. Người dân Hà Tĩnh rt sc vi lâu đài ca con gái Võ Kim C, k tng là Bí thư tnh u, Ch tch UBND tnh Hà Tĩnh. Lâu đài to lc ngay ti ngã tư v trí đp nht ca đi l Hàm Nghi, thành ph Hà Tĩnh. 


 Mnh đt này vn ca mt gia đình hai ông bà già neo đơn, b chính quyn Hà Tĩnh thu hi nói là xây trung tâm tài chính nhưng sau khi ly ca hai ông bà thì bán li cho con gái Võ Kim C. Hai ông bà có nh báo chí đăng lên v vic nhưng cũng đã b chìm xung.
 
Đ
c Bo Phm
(FB Đ
c Bo Phm)

............

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire