26/06/2018

ĐỪNG HẬM HỰC VỚI HỒN VIỆT, VỚI SỨC SỐNG CỦA TỔ TIÊN!

Bác này dở hơi lẩm cẩm rồi! Nói mà không hiểu mình nói gì, không biết mình đang làm cái việc hạ thấp Đảng CSVN. Lẽ ra phải tự hào với lòng yêu nước của lớp trẻ, ghi nhận thành tựu giáo dục của Đảng, thì lại vu cho lớp trẻ bị lợi dụng. Ai lợi dụng lòng yêu nước? Nếu là kẻ địch thì chúng lợi dụng lòng yêu nước, khuếch đại lòng yêu nước làm gì? Chúng dại gì tự tát vào mặt mình? Nếu lòng yêu nước được biểu dương một cách chân thành, nồng nhiệt, tự tin trong lớp trẻ mà lãnh đạo Đảng thấy bị xúc phạm, thấy lo lắng, nghi ngờ, thì Đảng rõ ràng là thiếu yêu nước, thiếu tự tin, thiếu tôn trọng lớp trẻ, độc quyền sử dụng lòng yêu nước như độc quyền sử dụng quân đội, xe cộ, thuế má, đất đai...để phục vụ cho một thứ yêu nước được đóng gói như một tài sản của nhóm lọi ích có thể dùng hối lộ cho Trung Quốc.


Ngược lại, lòng yêu nước của lớp trẻ xuống đường là tình yêu tận nguồn trong con tim họ, được truyền qua huyết thống tự ngàn năm, không bị bóp méo, biến tấu, đối lập hay đồng nhất với yêu đảng. Đó là lòng yêu nước sinh động, hồn nhiên, trong sáng cao đẹp nhất, khác hẳn thứ yêu nước được diễn giải uốn éo trong Nghị quyết hay đóng hộp ướp lạnh trong chính sách ngoại giao. Cho nên, đừng hậm hực khi thấy lớp trẻ yêu nước một cách hồn nhiên, không xin phép những người cai thầu lòng yêu nước trong đám cha anh già cỗi, thực dục và toan tính. Còn nếu thấy mình thực sự kém cỏi, bất lực trước những trách nhiệm tối thiếu với dân tộc, thì tự rút lui khỏi các trách nhiệm đi, để cho dân tự bầu ra tổ chức đại diện cho mình. Nhân dân Việt Nam vốn nhân hậu sẽ nhớ ơn mãi mãi sự rút lui đúng lúc. Con nếu không rút lui sợ mất quyền lợi, thì phải ứng xử với dân xứng tầm văn hoá, không lèm bèm chửi dân, chửi những bóng ma vô hình điều khiển hành vi của nhân dân trên báo chí hay trong hội nghị. Thực chất là hồn Việt linh thiêng sáng suốt, cao cả trường tồn luôn thức dậy trong sâu thẳm tâm hồn người Việt để hướng đạo cho nhân dân, bất chấp đảng có đồng ý hay không đồng ý.
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire