27/06/2018

VÔ GIÁO DỤC

Huynh Ngoc Chenh

Thấy lũ giết chết nhiều người dân vô tội chợt nhớ đến cái bàn nguyên tấm gỗ khủng của hải quan cúng vào chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn mà tôi thấy và chụp hình cách đây vài tháng.
Không biết hải quan tịch thu cái nầy rồi cúng chùa hay bỏ tiền ra mua từ Nam Phi về cúng chùa?
Thế nào cũng không ổn. Vì hải quan là cơ quan nhà nước sống bằng ngân sách thì lấy tiền đâu ra để mua quà giá trị đắt tiền cúng chùa. Mà hàng tịch thu buôn lậu mang đi cúng chùa lại bậy bạ trăm bề.Về phía nhà chùa chỉ nên nhận công quả để làm từ thiện hoặc để duy trì chùa chứ nhận thứ hàng xa xỉ để dùng là đi ngược lại giáo lí nhà Phật. Thứ hàng hoá xa xỉ đó kích thích lòng tham sân si của sư tăng cũng như các phật tử, chưa nói đến chuyện phản giáo dục về môi trường. Những thứ đồ dùng xa xỉ và nhạy cảm nầy chỉ có thể dùng trong nhà riêng chứ không nên phô bày ra nơi công cộng, nhất là nhà chùa. Vô giáo dục từ cơ quan nhà nước đến nhà chùa. Mà hình như hai đơn vị nầy cũng là một ...Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire