24/06/2019

GỬI ÔNG TRỌNG


Luật An ninh mạng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - không để “muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi”, cần có Luật này để bảo vệ chế độ này
__________Hiến Pháp đã quy định
Công dân của nước này
Được bày tỏ chính kiến,
Cả điều dở, điều hay.

Hơn thế, chính nhà nước
Mới cho phép người dân
Được hàng ngày lên mạng
Nói những gì thấy cần.

Thế mà ông, thật hỗn,
Lại dám cấm chúng tôi
“Muốn nói gì thì nói”.
Vớ vẩn, đủ lắm rồi.


Dân không hề bầu đảng.
Đảng không phải của dân.
Vậy ai cho phép đảng
Được cấm đoán người dân?

Nếu thực sự muốn cấm,
Thì cấm bọn đảng viên.
Chúng, hơn bốn triệu đứa,
Luôn còn đảng còn tiền.

Chín mươi triệu ngoài đảng,
Công dân nước Việt Nam,
Chúng tôi không cho đảng
Muốn làm gì thì làm.

Có vẻ tôi đã phí
Viết nhiều bài khuyên ông.
Giờ thì tôi thất vọng
Và chua xót trong lòng.


*
Ông cấm tôi cũng nói,
Xây dựng và nhẹ nhàng.
Muốn bắt đến mà bắt.
Nhưng phải bắt đàng hoàng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire