24/09/2019

NGƯỜI VIỆT Ở NHẬT BẢN BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC


Bãi Tư Chính, lãnh hải của đất nước vẫn luôn là điều mà mọi người dân Việt Nam đau đáu trong tim mình, dù họ ở đâu trên thế giới này.
Trong khi ở trong nước, nhà cầm quyền CSVN bằng mọi cách dọa dẫm, đàn áp, thi thố những trò bẩn để ngăn cản lòng yêu nước của người dân trước việc lãnh thổ của Tổ Quốc bị xâm lược, thể hiện sự nhục nhã đớn hèn trước giặc bành trướng và làm tay sai cho ngoại bang dập tắt lòng yêu nước của người dân.

Còn người dân, đến lúc nản chí với tinh thần "Đã có đảng và nhà nước lo" khi đảng và nhà nước đang tìm mọi cách bắt tay và làm đẹp lòng bạn vàng - kẻ thù dân tộc.
Ở ngoài đất nước, nơi không có "sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng" tinh thần yêu nước của người việt không hề bị dập tắt, tấm lòng yêu nước không hề bị quên lãng.
Sáng Chúa Nhật 22/9, rất đông người Việt Nam tại Nhật Bản đã xuống đường phản đối Trung Cộng xâm lăng.
Đây là sự thể hiện tấm lòng của mỗi người Việt Nam với Tổ Quốc, đồng thời cũng là cái tát và là sự khinh bỉ với bọn bán nước, rước voi về giày mả tổ.

22/9/2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire