30/11/2019

TS Nguyễn Quang A phân tích về cái gọi là luật "chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" nhằm bắt giam những ai dám bất đồng chính kiến với dảng Cộng sản


Hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" là vô nghĩa vì:


1) KHÔNG AI CÓ THỂ CHỐNG NHÀ NƯỚC nếu các vị hiểu đúng nhà nước là gì? Nhà nước gồm 4 thành tố: a) lãnh thổ; b) dân cư; c) các định chế; và d) các dự án nhà nước.

Hiểu theo nghĩa này KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ CHỐNG NHÀ NƯỚC. 


Tuy nhiên ai cũng có quyền chống chính quyền (tức là những con người cụ thể nằm trong một định chế nhà nước: bộ máy nhà nước) điều này những người cộng sản Việt Nam phải hiểu hơn ai hết vì ông Hồ Chí Minh nói rất đúng rằng chính quyền làm bậy thì dân phải đuổi chính quyền đi.

Như thế CHỐNG CHÍNH QUYỀN bằng các biện pháp ôn hoà là có nghĩa và là hợp pháp, hợp đạo lý. Phải sửa cái điều phi lý ấy đi của Luật Hình sự.

Ông Dũng không thể phạm tội được định nghĩa sai lè như vậy; còn nếu các vị bảo "Nhà nước XHXHCN Việt Nam" được hiểu là chính quyền như tôi trình bày thì ai cũng có quyền chống một cách ôn hoà bằng lá phiếu của mình (các vị tước mất của dân cái quyền đó và đi ngược lời dạy của ông Hồ mà các vị hô hào học ra rả hàng ngày).


2) Quyền lập hội là quyền hiến định, các vị sống bằng tiền thuế của dân mà có cái luật ấy mãi không làm xong ĐỂ DÂN THỰC HIỆN QUYỀN LẬP HỘI của mình một cách văn minh. Thế là LỖI TO của quý vị chứ đâu phải của dân! Vì thế bắt ông Dũng vì ông lập hội nhà báo độc lập cùng những người khác, thì hỏi các vị có biết xấu hổ không? Hay các vị quên cả sự xấu hổ rồi?


3) Vì lý do ấy phải TRẢ TỰ DO NGAY CHO PHẠM CHÍ DŨNG!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire